U projektů, které jsou označené jako Volné, nemusí být vždy zaručeno, že jsou skutečně volné. Je potřeba nejprve kontaktovat zadavatele.
Zadavatel O2 Czech Republic a.s.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Efektivní využití zasedacích místností v administrativních budovách O2 Czech Republic a.s. Ing. Miloslav Mikulčík
Dálkově monitorovaná O2 prodejna O2 Czech Republic a.s. Ing. Miloslav Mikulčík
Zadavatel UCEEB
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Využití hlasové asistentky jako asistivní technologie v inteligentních domech UCEEB Ing. Vít Janovský
Dashboard UCEEB UCEEB Ing. Vít Janovský
Monitoring opotřebení baterií, předpověď životnosti UCEEB RNDr. Vladislav Martínek
Off-line predikce osvitu UCEEB RNDr. Vladislav Martínek
Komprese a preprocessing panoramatických snímků oblohy UCEEB RNDr. Vladislav Martínek
Využití sítě IoT v oblasti zdraví UCEEB Ing. Vít Janovský
Vytvoření algoritmu detekujícího krizové situace v domácím prostředí UCEEB Ing. Vít Janovský
Návrh prediktivního modelu předpovědi solárních zisků na základě zpracování obrazových predikčních dat UCEEB Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách UCEEB Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Porovnání účinnosti ventilátorů UCEEB Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Porovnání různých typů výměníků zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice UCEEB Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Rozpoznávání obrazu oblohy pro účely předpovědi počasí UCEEB Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Krátkodobá predikce výkonu fotovoltaických systémů UCEEB Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Zadavatel Fakulta elektrotechnická
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Autonomní měřič elektrického proudu Fakulta elektrotechnická Ing. Václav Grim
Inteligentní budovy a bezdrátové systémy Fakulta elektrotechnická Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Elektromagnetické vlastnosti obvodových plášťů budov přívětivých k bezdrátovým službám Fakulta elektrotechnická Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím IP senzorů a sběrnicové ústředny Fakulta elektrotechnická prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Návrh, realizace a měření integrovaných optických součástek pro komunikaci v inteligentních budovách Fakulta elektrotechnická Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.
Rekonfigurovatelný testovací systém Fakulta elektrotechnická Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Použití virtuálních senzorů pro diagnostiku vybavení budov (zejména HVAC) Fakulta elektrotechnická Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Automatická extrakce informací z Building information Model (BIM) pro diagnostiku Fakulta elektrotechnická Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.
Algoritmus pro časově efektivní měření kvality ozvučení vnitřních prostor budov Fakulta elektrotechnická Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Zadavatel ELPRAMO s.r.o.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
SmartCity design ELPRAMO s.r.o. Ing. Petr Pokora
Návrh inteligentního domu s fotovoltaickou elektrárnou a baterií ELPRAMO s.r.o. Ing. Petr Pokora
Řízení energetických celků pro Český ostrovní dům ELPRAMO s.r.o. Ing. Petr Pokora
Zadavatel Teco a.s.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Systém centralizované archivace dat pořizovaných systémem Foxtrot do cloudu a jejich následné prezentace Teco a.s. Ing. Pavel Schuster
Integrace zařízení se SIP protokolem a streamovaným videem do systému Foxtrot Teco a.s. Ing. Pavel Schuster
Určování polohy PLC Foxtrot pomocí GPS Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Sada specializovaných detektorů pro CIB sběrnici a RFox Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Řízení vodovodního uzávěru ve spojení s vodoměrem a detektorem zaplavení Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Řízené osvětlování a řízení žaluzií v inteligentním domě Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Rodinný dům – aktivní uzel ve Smart Grid Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Nouzové osvětlení na sběrnici CIB Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Návrh univerzálního konstrukčního systému pro tzv. systémovou instalaci Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Modul napájení PLC Foxtrot z alternativních zdrojů Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Lokalizace osob v prostoru Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Integrovaný poplachový systém chytrého domu Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Integrace systémů ovlivňující klima v jednotlivých částech chytrého domu Teco a.s. Ing. Jindřich Kubec
Studie a realizace řízení vodního objektu/fontány Teco a.s. Ing. Jaromír Klaban
Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu Teco a.s. Ing. Jaromír Klaban
Komplexní využití předpovědi počasí pro řízení úspor v budovách Teco a.s. Ing. Jaromír Klaban
Facility management a dálková správa objektů s Foxtrot/Reliance Teco a.s. Ing. Jaromír Klaban
Efektivní rozhraní člověk-dům Teco a.s. Ing. Jaromír Klaban
Zadavatel ELKO EP, s.r.o.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Převodník iNELS - KNX (KNX RF) ELKO EP, s.r.o. Mgr. Jan Koláček, MBA
Inteligentní systém iNELS v hotelu ELKO EP, s.r.o. Mgr. Jan Koláček, MBA
Hlasové ovládání elektroinstalace iNELS RF Control ELKO EP, s.r.o. Mgr. Jan Koláček, MBA
Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě ELKO EP, s.r.o. Mgr. Jan Koláček, MBA
Automatické aktualizace IMM ELKO EP, s.r.o. Mgr. Jan Koláček, MBA
Zadavatel Honeywell spol. s r.o.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Využití systému INNCOM v administrativních budovách Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Vytvoření demonstrační aplikace Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Vyhodnocení spotřeby elektrické energie Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Vizualizace školicí místnosti pro mobilní zařízení Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Tvorba algoritmů pro individuální regulátor LYNX Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Internetová aplikace pro hotelový systém Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Grafické prostředí pro programovací rozhraní Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Softwarové prostředí pro vytváření GUI v systému EVOHOME Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Aplikace a grafická vizualizace v systému HAWK Honeywell spol. s r.o. Ing. Václav Matz, Ph.D.
Zadavatel BACS s.r.o.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Wearables a jejich integrace do inteligentního řídícího systému BACS s.r.o. Ing. Vojtěch Pitelka
Zadavatel Fakulta stavební
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Koncepční řešení TZB s inteligentním řízením v penzionu Fakulta stavební Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Koncepční řešení inteligentního rodinného domu s nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rodinné vile Fakulta stavební Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rekreační chalupě Fakulta stavební Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v panelovém domě Fakulta stavební prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v administrativní budově malé firmy Fakulta stavební prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Zpětné využití odpadních vod v bytové a občanské výstavbě Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Využití alternativních zdrojů pro přípravu teplé vody Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Spotřeba vody v objektech, možnosti úspor a optimalizace rozvodů Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Příprava teplé vody v občanské a bytové výstavbě Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Likvidace dešťových odpadních vod velkoplošných objektů Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Inteligentní rozvody zdravotní techniky s ohledem na energetické úspory Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Hygiena vnitřního vodovodu – Legionella Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Energie z odpadních vod a její využití Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Energetická náročnost přípravy teplé vody Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Alternativní způsoby hospodaření s vodou v objektech Fakulta stavební Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce chlazení administrativní budovy Fakulta stavební Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Optimalizace řešení a zpracování projektu vytápění, větrání a přípravy teplé vody (nízkoenergetického) bytového domu Fakulta stavební Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Komplexní řešení a optimalizace energetických systémů administrativní budovy a posouzení celkové dodané energie do budovy Fakulta stavební Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Celková energetická náročnost a efektivita volného chlazení (freecooling) v klimatických podmínkách ČR Fakulta stavební Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Zpětné využití dešťové vody Fakulta stavební Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Technologická řešení malých bazénů Fakulta stavební Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Požární vodovody v obytných a administrativních budovách Fakulta stavební Ing. Ilona Koubková, Ph.D.
Vzduchotechnika kuchyně a malé restaurace Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Vyvažování teplovodních otopných soustav Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Větrání bazénové haly Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Řešení koncepce energetických systémů pasivního rodinného domu Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Posouzení rekuperačního výměníku v různých provozních stavech Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Posouzení kvality vnitřního prostředí Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Optimalizace velikosti akumulační nádoby v systému vytápění Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Klimatizace administrativní budovy Fakulta stavební Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Úspora energií v systému rekonstrukcí umělého osvětlení budovy Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Technická vazba aplikace KNX na Smart Cities Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Smart Cities vybrané oblasti Prahy Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Potenciál úspor energií s využitím moderní elektroinstalace Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Návrh metodiky koncepce a tvorby Smart Cities v ČR Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Návrh energosystému fotovoltaické elektrárny Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Koncepce tvorby fotovoltaických systémů v současných podmínkách Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Fotovoltaika administrativní budovy/polyfunkční budovy/budovy veřejného sektoru s vazbou na aplikace energetické náročnosti inteligentní budovy (komplexu budov) Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Energetický audit umělého osvětlení školských zařízení Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
ENB při rekonstrukci a návrhu umělého osvětlení budovy Fakulta stavební Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Klimatické podmínky v úsporné budově Fakulta stavební Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Zpětné využití tepla v úsporné budově Fakulta stavební Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Návrh budovy s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
Zadavatel Fakulta strojní
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Využití OZE v bytovém domě Fakulta strojní Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D
Vytápění a větrání pasivního rodinného domu Fakulta strojní Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D
Větrání rodinného domu Fakulta strojní Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Tříděný odběr vzorků emisí frakce částic PM10 Fakulta strojní Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Stanovení parametrů proudění Fakulta strojní Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Spotřeba energie na klimatizaci budov-monitorování provozu Fakulta strojní Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Spotřeba energie na klimatizaci budov-chlazení v zimím období Fakulta strojní Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Simulace budov Fakulta strojní Ing. Martin Barták, Ph.D.
Regulace odsávací sítě od obráběcích strojů Fakulta strojní Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Projekt odsávání bytových jader panelového domu Fakulta strojní Ing. Luděk Mareš, Ph.D.
Optimalizace větrání rodinného domu Fakulta strojní Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Optimalizace prvků vzduchotechniky Fakulta strojní Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Nezávislá regulace průtoku u paralelních větví Fakulta strojní Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Modernizace vzduchotechniky panelových domů (studie) Fakulta strojní Ing. Luděk Mareš, Ph.D.
Klimatizace obchodního centra Fakulta strojní Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Klimatizace budovy chladicími stropy Fakulta strojní Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky Fakulta strojní Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Experimentální měření na aerodynamické trati Fakulta strojní Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Analýza přínosů tepelného čerpadla Fakulta strojní Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Analýza přínosů solární tepelné soustavy Fakulta strojní Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Nucené větrání vnitřního prostředí při smogové situaci Fakulta strojní Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Čistota vnitřního prostředí a využití čističek vzduchu Fakulta strojní Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Emisní třídič PM10 a PM2,5 pro nízké průtoky Fakulta strojní Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Analýza místní regulace a jejích vlastností Fakulta strojní Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Vytápění objektu se zaměřením na optimalizaci regulace Fakulta strojní Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Vytápění průmyslové haly Fakulta strojní Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Optimalizace tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí u rodiného domu   Fakulta strojní Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Stanovení součinitele prostupu tepla termografickou metodou Fakulta strojní Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Vytápění administrativní budovy Fakulta strojní Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Zadavatel Schneider Electric CZ, s.r.o.
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Nástroj pro tvorbu technických specifikací - BMS/MaR systémů Schneider Electric CZ, s.r.o. Ing. Jan Krakovič
Zadavatel Fakulta elektrotechnická
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Laboratorní termografická měření FV modulů Fakulta elektrotechnická Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
Diagnostika PV modulů s využitím odezvy na impuls Fakulta elektrotechnická Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
Diagnostika PV modulů s využitím impedanční spektroskopie Fakulta elektrotechnická Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
Rovnoměrnost stárnutí PV modulů Fakulta elektrotechnická Ing. Ladislava Černá, Ph.D.
Zadavatel SAUTER CZ
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Navrhování a projektování systémů SAUTER, koncepce navrhování systémů CASE Suite SAUTER CZ Ing Petr Bubák
Systémy SAUTER a integrace systémů třetích stran na platformě BACnet/IP v inteligentní budově SAUTER CZ Ing Petr Bubák
Vizualizace systémů SAUTER, koncepce navrhování dozorovacích systémů SAUTER CZ Ing Petr Bubák
Vývoj externích nástrojů programu Autodesk REVIT pro projektování v BIM SAUTER CZ Ing. Michal Marek
Zadavatel HDL Automation
Název projektu Zadavatel Vedoucí
Použitelnost stmívačů značky HDL na různé typy světelných zátěží HDL Automation Ing. Jiří Ullsperger
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro HDL Automation Ing. Jiří Ullsperger
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro – dimenzování napájecích zdrojů a jejich optimalizace HDL Automation Ing. Jiří Ullsperger