Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 01/03/2018 - 13:38
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Využijte výchozích snímků a dalších informací získaných pomocí sky-imageru (kamery určené pro snímání oblohy) pro předpověď intenzity záření v krátkodobém časovém horizontu.
Implementaci proveďte v prostředí Matlab, vyhodnoťte přesnost předpovědi.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Kontakt
petr.wolf@cvut.cz