Napsal uživatel mlejnp1 dne Út, 10/02/2018 - 10:57
Zadavatel
Fakulta stavební
Podrobné informace

Cílem je navrhnout větrací systém haly plaveckého bazénu. Práce bude obsahovat určení návrhového zimního a letního stavu s výpočtem odparu vody z hladiny bazénu, návrh vhodného technického řešení se zohledněním specifických podmínek prostředí a provozu bazénu a úspory energie při provozu. Výsledkem bude projekt vzduchotechnického systému v rozsahu pro stavební řízení.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Kontakt
daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz