Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 11:06
Zadavatel
Fakulta stavební
Podrobné informace

V projektu se bude řešit rozbor a popis provozu budovy, specifikace požadavků na vnitřní prostředí budovy, stanovení potřeby energie na zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí budov (vytápění, chlazení, větrání), stanovení potřeby energie na přípravu teplé vody, stanovení potřeby energie na osvětlení a servisní technologické provozy budovy. Dále návrh variant energetických zdrojů a systémů vytápění, chlazení, větrání a přípravy teplé vody. Specifikace požadavků na měření regulaci. Pro vybranou variantu zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební řízení.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Kontakt
kabele@fsv.cvut.cz