Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 13:45
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Navrhněte metodu odhadu výkonu solárních systémů na základě zpracování obrazových predikčních dat o pohybu oblačnosti. Vytvořte energetický model ČR s predikcí výkonu fotovoltaických systémů instalovaných v ČR s hodinovým krokem. Pro analýzu využijte snímky dostupné z internetových zdrojů. Proveďte analýzu internetových zdrojů předpovědi oblačnosti se zaměřením na délku predikce možnosti jejich automatického stahování a zpracování.
 Projekt 1 – Analýza dostupných zdrojů dat s obrazovou předpovědí, analýza hlavních fotovoltaických zdrojů v ČR přifázovaných do distribuční soustavy ČR (umístění, instalovaný výkon)
 Projekt 2 – Příprava algoritmu pro automatické zpracování obrazových dat vzhledem k predikovanému zisku fotovoltaických systému v ČR
 DP – tvorba energetického modelu fotovoltaických systémů v ČR s predikcí a automatickým stahováním, zpracováním dat a generováním předpovědních dat

 

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Kontakt
petr.wolf@cvut.cz