Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 13:41
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Cílem práce je provést analýzu účinnosti a tlakových ztrát současných typů výměníků pro zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu s ohledem na spotřebu energie a investiční náklady. Posuzovány budou různé typy deskových výměníků - křížoproudé, částečně protiproudé i rotační výměníky. Student ve své práci použije podklady výrobce vzduchotechnických jednotek, výsledky měření, případně sám některá měření provede. Součástí analýzy mohou být i simulace v programu Trnsys. Práce na projektu bude pod vedením učitele s konzultacemi u odborné firmy.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Kontakt
daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz