Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 13:38
Zadavatel
Fakulta elektrotechnická
Podrobné informace

Vyhledejte dostupné zdroje a vypracujte přehled známých elektromagnetických vlastností stavebních materiálů a konstrukcí. Do přehledu zahrňte i způsoby měření a modelování.
Proveďte analýzu požadovaných elektromagnetických vlastnosti obvodových plášťů budov s ohledem na funkčnost jednotlivých bezdrátových služeb ve vybraných typech budov. Uvažujte frekvenční pásmo, typ a požadované parametry služby, účel stavby apod. Výsledky analýzy se pokuste konfrontovat se současným stavem, resp. konkrétními příklady.
Realizujte experimentální studii elektromagnetických vlastností několika konkrétních vzorků obvodových plášťů staveb z hlediska průchodu signálů bezdrátových služeb. Výsledky posuďte ve světle předchozích bodů zadání.
Jedná se o dlouhodobější spolupráci (vhodné jako PR1, PR2 a DP).
Práce bude realizována ve spolupráci s Univerzitním centrem pro energeticky efektivní budovy UCEEB.

 

Zadáno
Volné
Vedoucí
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
Kontakt
pechac@fel.cvut.cz