Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 13:42
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Cílem práce je provést porovnání účinnosti různých typů ventilátorů s ohledem na spotřebu elektrické energie a investiční náklady. Předmětem posouzení budou pohony elektromotory, které dnes používají výrobci vzduchotechnických jednotek, elektromotory řízené frekvenčním měničem, EC motory, aj. Student ve své práci použije podklady výrobce vzduchotechnických jednotek a ventilátorů, výsledky měření, případně sám některá měření provede. Práce na projektu bude pod vedením učitele s konzultacemi u odborné firmy.

Zadáno
Volné
Vedoucí
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Kontakt
daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz