Napsal uživatel mlejnp1 dne St, 10/03/2018 - 11:05
Zadavatel
Fakulta stavební
Podrobné informace

Rozbor a popis provozu budovy, specifikace požadavků na vnitřní prostředí budovy. Optimalizace budovy z hlediska minimaliazace potřeby energii. Stanovení potřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody, osvětlení a servisní technologické provozy budovy. Návrh variant energetických zdrojů a systémů vytápění, chlazení, větrání a přípravy teplé vody s cílem dosáhnout nulové nebo téměř nulové spotřeby primární energie. Specifikace požadavků na měření a regulaci. Pro vybranou variantu zpracování projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební řízení a multikriteriální hodnocení navrženého řešení. Tento projekt je možné uplatnit v mezinárodní databázi studentských projektů domů s nulovou spotřebou energie mezinárodního projektu IDES-EDU (http://www.ides-edu.eu/)

Zadáno
Volné
Vedoucí
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Kontakt
kabele@fsv.cvut.cz