Napsal uživatel mlejnp1 dne Čt, 12/13/2018 - 07:55
Zadavatel
UCEEB
Podrobné informace

Krátkodobá predikce osvitu je realizována na základě zpracování panoramatických snímků oblohy. Snímky je nutné kvůli náročnému zpracování přenášet na vzdálený server, zároveň jsou archivovány pro testování a další vývoj. Při selhání přenosu snímků na vzdálený server dojde také k selhání krátkodobé předpovědi.

Zařízení pořizující snímky a zajišťující přenos má omezenou výpočetní kapacitu (typicky Raspberry PI).

Cílem práce je prozkoumat možnosti výpočtu zjednodušené krátkodobé predikce osvitu, která by fungovala na daném zařízení jako záložní predikce při výpadku přenosového média. Dále je cílem vyhodnotit výsledky záložní předpovědi a porovnat tyto výsledky a výsledky plnohodnotné předpovědi ze serveru v různých časových horizontech.

Zadáno
Volné
Vedoucí
RNDr. Vladislav Martínek
Kontakt
vladislav.martinek@cvut.cz