Typ předmětu: P - povinný, PV - povinně volitelný

Doporučený semestr: 1
Kód Název předmětu Ro. Roz. Zak. Kr.
124ST1 Stavební tepelná technika P 2+0 zk 5
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony P 2+1 z, zk 5
2161108 Přenosové jevy P 2+1 z, zk 4
124KPKP Konstrukce pozemních staveb P 3+0 zk 4
124OSIB Osvětlení a akustika P 2+0 kz 4
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry P 2j+2j z 0
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě dva volit:
A5M15ES1 Elektrické světlo I. PV 2+1 kz 4
2162113 Vytápění PV 2+2 kz 4
124INBB Integrované navrhování budov PV 2+1 z, zk 4
125OZEB Obnovitelné zdroje energie PV 2+0 zk 4
A5M38MEB Měření v budovách (není určen pro absolventy BP na FEL) PV 2+1 kz 4
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy PV 2+0 kz 4

 

Doporučený semestr: 2

Kód Název předmětu Ro. Roz. Zak. Kr.
A5M99PR1, 125PIB1, 2163033 Projekt 1 P 0+4 z 6
125EABU Energetický audit budov P 2+1 kz 4
125ESB Ekologické systémy budov P 2+0 kz 4
2161109 Regulace v technice prostředí staveb P 2+1 z, zk 4
2161567 Větrání a klimatizace P 2+1 z, zk 4
A5M38SZS Senzory a sítě P 2+1 z, zk 4
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě jeden volit:
A5M34ELE Elektronika PV 3+1 kz 4
2162019 Průmyslová vzduchotechnika PV 2+1 kz 4
2162035 Alternativní zdroje energie PV 2+1 kz 4
A5M38SBD Sběr a přenos dat PV 2+1 kz 4
125MEC Modelování energetického chování budov PV 1+1 kz 4
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení PV 2+0 kz 4
2151154 Chladicí technika a tepelná čerpadla PV 3+1 kz 4

 

Doporučený semestr: 3
Kód Název předmětu Ro. Roz. Zak. Kr.
A5M99PR2, 125PIB2, 2163034 Projekt 2 P 0+4 z 6
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění P 2+1 z, zk 4
B5M99SCT Technologie pro Smart cities P 2+1 z, zk 4
Z následující skupiny PV předmětů nutno ještě čtyři volit:
2162700 Experimentální metody PV 0+4 kz 4
2162064 Snižování hluku a vibrací PV 2+1 kz 4
2162066 Zásobování teplem PV 2+1 kz 4
A5M16EUE Ekonomika užití energie PV 2+2 kz 4
A5M13FVS Fotovoltaické systémy PV 2+2 kz 4
125TECE Technologické celky PV 2+0 kz 4
125SYB Systémy budov PV 4+0 zk 4
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy PV 3+1 kz 4
A5M13NZZ Nezávislé zdroje PV 3+1 kz 4

 

Doporučený semestr: 4
Kód Název předmětu Ro. Roz. Zak. Kr.
ADIP26 Diplomová práce P 0+20 z 26
A5M16FIP Finance podniku PV 3+1 kz 4