Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
125EABI
Název studijního předmětu
Energetický audit budov
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+0
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky
Garant
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Stručná anotace

Seznámení s základními metodami a nástroji pro zpracování energetického auditu budov a jejich praktická aplikace. V části teoretické jsou přednášky, v části praktické pak zpracování předběžného energetického auditu konkrétního objektu na základě vlastního průzkumu ve 3-4 členných skupinách. Aplikace počítačového modelování energetických systémů budov. Metody efektivního průzkumu budov. Úsporná opatření v budovách. Komplexní posouzení zadaného objektu (průmyslová nebo občanská budova) na základě vlastního průzkumu konkrétního objektu pomocí dotazníku a návštěvy objektu. Analýza získaných dat a návrh úsporných opatření. Týmová práce v 3-4 členných studentských týmech. Výuku zajišťuje po stránce materiálového a organizačního zázemí Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov (CDOESB) při katedře TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Literatura

1. Dahlsveen, Trond - Petráš, Dušan - Hirš, Jiří: Energetický audit budov,Jaga group 2003
2. Platná legislativa
3. Pro rok 2007/2008
– Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
– Energetická náročnost budov - podrobnosti výpočtové metody - metodická příručka MPO 2007
http://www.mpo.cz/dokument33794.html
– Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
– Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P