Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2161109
Název studijního předmětu
Regulace v technice prostředí staveb
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Stručná anotace

1. Regulační armatura; charakteristiky a základní veličiny, TRV, regulátory tlakové diference, průtoku, trojcestné armatury, přepouštěcí armatury
2. Hydraulická zapojení; hydraulická zapojení regulačních ventilů a směšovacích či rozdělovacích armatur
3. Regulace tepelného výkonu; kvalitativní, kvantitativní zónová, regulace zdrojů tepla
4. Elektrická a elektronická regulace; elektronické regulátory, úrovně seřízení regulátorů, funkce regulátorů
5. Centrální řídící technika a komunikační systémy; sběrnice dat, využití fuzzy logiky, řízení chladičů a kotlů
6. Princip řízení klimatizace; regulace stavu vzduchu, regulační obvod, zobrazování úpravy vzduchu, význam cirkulace
7. Statické charakteristiky; regulační klapky, regulační armatury ve vzduchotechnice a výměníky, zapojení VZT výměníků
8. Projektování regulace klimatizace; zvlhčování, doplňkové obvody, regulace klimatizačního systému, centralizace řízení chodu klimatizace
9. Dynamické chování regulačních obvodů; dynamické vlastnosti regulátorů, dynamické vlastnosti regulovaných soustav klimatizace
10. Přesnost a stabilita regulace klimatizace; postup podle Junkera, nastavení parametrů, stabilizační zapojení
11. Regulace kvality vzduchu; čidla CO2, vhodnost použití čidel Q a CO2, řízení intenzity větrání
12. Regulační obvody s nespojitými regulátory; dvoupolohový regulátor, dvousměrný regulátor, vliv časové konstanty
13. Regulace obtížně regulovatelných zařízení; klimatizace s vícestupňovou úpravou vzduchu, útlum harmonických kmitů teploty
14. Adaptivní pulsní regulace teploty, regulace teplotních kmitů

Literatura

1. Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. – 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
2. Bašta, J.: Regulace vytápění. Vydavatelství ČVUT. Praha 2002. s. 99, ISBN 80-01-02582-9.
3. Hemzal, K.: Regulace klimatizace. Vydavatelství ČVUT. Praha 2007. s. 109, ISBN 978-80-01-03907-6.
4. Haines, R.W., Hittle, D.C.: Control systems for heating, ventilating and air conditioning. Kluwer Academic Publishing. 1993.

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P