Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2161110
Název studijního předmětu
Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Stručná anotace

1. Třídění větracích a klimatizačních systémů. Podklady pro návrh a funkci systémů. Hygienické a technologické požadavky – tepelné a vlhkostní prostředí, kvalita vzduchu.
2. Hlavní funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení – úpravy vzduchu, termodynamické změny.
3. Vzduchový jednozónový klimatizační systém, tepelný a vzduchový výkon, celoroční funkce, úprava v h-x diagramu, řízení systému.
4. Vzduchový systém s proměnným průtokem vzduchu, regulátory průtoku vzduchu. Vzduchový systém dvoukanálový, směšovací skříně. Řízení systémů, úprava v h-x diagramu.
5. Vodní systémy s ventilátorovými konvektory. Schémata, vodní rozvody, větrání, řízení systémů, úprava v h-x diagramu.
6. Kombinované klimatizační systémy vzduch/voda s indukčními jednotkami. Schémata, indukční jednotky (parapetní, podstropní – chladicí trámce), vodní rozvody, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
7. Chladivové systémy. Typy - split, multisplit. Schémata, provoz na tepelné čerpadlo, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
8. Chladicí stropy. Typy, schémata, využití pro vytápění, vodní rozvody, větrání, řízení, úprava v h-x diagramu.
9. Zpětné získávání tepla (ZZT) - rekuperační a regenerační výměníky, účinnost ZZT, faktory ZZT. Zdroje chladu pro klimatizaci – systémy, chladicí faktor, regulace zdrojů.
10. Větrání bytových prostorů. Větrání a klimatizace prostorů s produkcí vlhkosti (bazény, technologické zdroje vlhkosti).
11. Větrání a klimatizace čistých prostorů. Větrání garáží a kotelen.
12. Větrání halových objektů – přirozené, nucené. Požární větrání.
13. Potřeba tepla/chladu, elektrické energie pro větrací a klimatizační zařízení.
14. Součinnost s vytápěním, chlazením, řídicími systémy, eletroinstalacemi, zdravotně-technickými instalacemi a ochranou proti hluku.

Literatura

1. Chyský J., Hemzal K. a kol., Větrání a klimatizace. Technický průvodce. Bolit – B press, Praha 1993
2. Székyová M., Ferstl K., Nový R., Větrání a klimatizace. JAGA Bratislava 2006
3. Recknagel – Sprenger – Schránek, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Oldenburg Industrieverlag
4. München 2007
5. 2004 ASHRAE Handbook, HVAC systems and equipment. ASHRAE Atlanta 2004
6. 2003 ASHRAE Handbook, HVAC applications. ASHRAE Atlanta 2003

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P