Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2162113 (do r. 2020 - 2162114)
Název studijního předmětu
Vytápění
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Stručná anotace

1. Klimatické poměry; klimatická data důležitá pro návrh a výpočet vytápěcích zařízení
2. Výpočet otopného příkonu a potřeby tepla, výpočet tepelných ztrát budov.
3. Teoretická potřeba tepla a skutečná potřeba tepla, tepelně technické posouzení budovy.
4. Teplovodní otopné soustavy konvekční, rozdělení, zhodnocení, výhody, nevýhody, princip.
5. Vytápění s přirozeným oběhem otopné vody, dvoutrubková soustava - spodní rozvod, horní rozvod.
6. Vytápění s nuceným oběhem, dvoutrubková a jednotrubková soustava, výpočet potrubní sítě.
7. Návrh čerpadla, vazba charakteristiky potrubí a čerpadla, vliv umístění čerpadla na rozložení tlaku.
8. Hydraulická stabilita otopných soustav.
9. Otopná tělesa, přehled a jejich použití, výpočet tepelného výkonu a návrh otopných těles.
10. Zdroje tepla, kotle pro ústřední a etážové vytápění na tuhá paliva, na plynná a kapalná paliva.
11. Zabezpečovací zařízení teplovodních soustav ústředního vytápění a pojistná zařízení zdrojů tepla.
12. Nízkotlaké kotelny, všeobecné požadavky na nízkotlaké kotelny. Uskladnění paliv.
13. Komíny, základní výpočet, požadavky na provedení komínů
14. Výpočet komínů pro jednotlivé druhy paliv.

Literatura

Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní – sešit projektanta. Druhé přepracované vydání. STP, 2001, ISBN 80-02-01426-X, 77 s.
Bašta, J. a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění – sešit projektanta. Druhé přepracované vydání. STP, 2001, ISBN 80-02-01465-0, 54 s.
Kolektiv: Topenářská příručka. GAS s.r.o., Praha 2001. 2393 s. ISBN 80-86176-82-7 (sv.1), ISBN 80-86176-83-5 (sv.2), ISBN 80-86176-81-9 (soubor).

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV