Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2161108
Název studijního předmětu
Přenosové jevy
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
1
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Ing. Martin Barták, Ph.D.
Stručná anotace

1. Základní pojmy, statika tekutin, statický tah v komíně, účinný vztlak v budově
2. Průtok nestlačitelné tekutiny potrubím, rovnice kontinuity, materiální derivace
3. Bernoulliova rovnice a energetická rovnice pro kapalinu proudící potrubím, tlakové ztráty
4. Pohybové a transportní rovnice pro nestlačitelnou tekutinu v prostoru
5. Turbulentní proudění, základní vlastnosti a Reynoldsův statistický popis turbulence
6. Přenos hybnosti, tepla a hmoty v mezní vrstvě u stěny
7. Podobnost a modelování, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice
8. Vedení a prostup tepla stěnou, Fourierův zákon, Fourierova rovnice
9. Přenos tepla prouděním (konvekce), součinitel přestupu tepla a jeho výpočet z kriteriálních rovnic
10. Přenos hmoty (se zaměřením na vlhkost), difúze vlhkosti, konvekce vlhkosti
11. Přenos tepla zářením – radiace, základní zákony, modely těles, vzájemné záření dvou povrchů
12. Výměníky tepla, výkon a účinnost sdílení tepla, rekuperační, regenerační a směšovací výměníky
13. Působení venkovních podmínek na budovu
14. Sluneční záření, prostup tepla neprůsvitnými stěnami a okny

Literatura

1. Hemzal, K.: Aerodynamika větrání. 2. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2007.
2. Hemzal, K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2007.
3. Šesták, J., Rieger, F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. 3. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2005.

Role na FEL
P
Role na FSv
PV
Role na FS
P