Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2162035
Název studijního předmětu
Alternativní zdroje energie
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Stručná anotace

1. Sluneční energie. Geometrie slunečního záření. Dávky slunečního záření v ČR a Evropě.
2. Solární tepelné kolektory a jejich parametry. Účinnost a optické charakteristiky solárních kolektorů.
3. Solární tepelné soustavy kapalinové. Návrh plochy solárních kolektorů pro základní aplikace.
4. Návrh a dimenzování prvků solárních soustav (potrubí, izolace, výměník tepla, expanzní nádoba, pojistný ventil, zpětná klapka, oběhové čerpadlo, odlučovač plynů, regulace). Hydraulická schémata solárních soustav.
5. Základní principy přečerpávání tepla. Carnotův oběh. Rankinův oběh. Skutečný oběh. Prvky tepelných čerpadel
6. Parametry tepelného čerpadla. Topný výkon, chladicí výkon, elektrický příkon, topný faktor.
7. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo) a jejich návrh.
8. Návrh a provoz tepelných čerpadel. Sezónní topný faktor. Návrh akumulačních zásobníků pro tepelná čerpadla. Hydraulická zapojení.
9. Biomasa. Pevná paliva z biomasy a jejich vlastnosti. Chemické složení. Vlhkost. Výhřevnost.
10. Dokonalé a nedokonalé spalování biomasy. Typy a konstrukce spalovacích zařízení pro různé druhy paliv z biomasy a různé aplikace.
11. Navrhování zdrojů tepla na biomasu. Podmínky správného spalování a provozování kotlů na biomasu. Zásady zapojení kotlů na biomasu do tepelných soustav.
12. Hydraulická zapojení. Návrh skladovacích prostor. Zásobník tepla pro kotel na biomasu. Ekonomika
13. Zajímavé a významné instalace alternativních zdrojů energie v ČR
14. Exkurze do solární laboratoře

Literatura

1. Brož, K., Šourek, B.: Alternativní zdroje energie, skriptum ČVUT 2001.
2. Ladener, Spate: Solární zařízení, Grada
3. Petrák, Dvořák: Tepelná čerpadla, ČVUT

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV