Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
124KPKP
Název studijního předmětu
Konstrukce pozemních staveb
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
1
Rozsah předmětu
3+0
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky
Garant
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Stručná anotace

1. Seznámení se základy navrhování konstrukcí pozemních staveb.
2. Úvod do problematiky konstrukcí pozemních staveb
3. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční materiály, konstrukční návrh, konstrukční systém
4. Nosné konstrukce pozemních staveb
5. Funkce a požadavky
6. Konstrukční řešení (svislé konstrukce, stropy)
7. Konstrukční řešení (základy, konstrukce zastřešení, schodiště)
8. Kompletační konstrukce
9. Funkce a požadavky
10. Konstrukční řešení (obvodový plášť, střešní plášť, příčky, podlahy, izolace)
11. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních budov.
12. Výškové budovy
13. Konstrukční systémy velkorozponových a halových staveb
14. Exkurze

Literatura

1. Hájek P. a kol.: KPS 1 – nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, ISBN 80-01-02243-9, Praha 2006
2. Witzany J a kol.: Konstrukce pozemních staveb 2, ČVUT, Praha 2001

Role na FEL
P
Role na FSv
PV
Role na FS
P