Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
124INBB
Název studijního předmětu
Integrované navrhování budov
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
1
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky
Garant
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Stručná anotace

Seznámit se základy integrovaného navrhování budov a zvládnout jejich aplikaci v projektování budov.
1. Úvod, východiska a obecné principy
2. Udržitelná výstavba budov
3. Principy integrovaného navrhování budov
4. Kritéria komplexního návrhu a posouzení, environmentální kritéria
5. Socio-kulturní a ekonomická kritéria
6. Základy hodnocení životního cyklu (LCA) a komplexního hodnocení kvality prvků a konstrukcí
7. Multikriteriální hodnocení a optimalizace prvků a konstrukcí budov
8. Principy navrhování energeticky a materiálově úsporných budov
9. Využití obnovitelných zdrojů surovin a energie
10. Využití vysokohodnotných materiálů
11. Využití recyklovaných a recyklovatelných materiálů
12. Rekonstrukce a modernizace budov, využití brownfields
13. Příklady realizací budov uplatňujících principy integrovaného návrhu
14. Rezerva, exkurze

Literatura

1. Sarja, A. 2002, Integrated Life Cycle Design of Structures, 1st ed. London: Spon Press, ISBN 0-415-25235-0
2. Kibert Ch. J.: Sustainable Construction, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-66113-9, 2005
3. Hájek, P.: přednášky a další studijní podklady v pdf na www

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV