Zobrazené rozvrhy mají pouze informativní charakter a mohou se stále měnit. Aktuální rozvrhy předmětů lze nalézt na stránkách jednotlivých fakult.

Rozvrh pro 1. ročník
Rozvrh 1. ročník

Rozvrh pro 2. ročník
Rozvrh 2. ročník

Rozvrh programu Inteligentní budovy na letní semestr 2023/2024 v XLS   (zvýrazněny jsou povinné předměty)

Studijní materiály pro jednotlivé předměty lze dohledat na následujících odkazech:

předměty FSv předměty FEL předměty FS

Vzorové studijní plány od ak. r. 2020/2021

Doporučené studijní plány byly vypracovány ve třech variantách pro jednotlivé fakulty s ohledem na dřívější odborné profilování absolventů bakalářských studijních programů:

Případné individuální studijní plány budou založeny na těchto schválených a akreditovaných studijních plánech.

Studijní plán tvoří:

9 společných povinných předmětů

 • (FSv) Stavební tepelná technika 1
 • (FSv) Energetický audit budov
 • (FSv) Ekologické systémy budov
 • (FS) Regulace v technice prostředí staveb
 • (FS) Sálavé a průmyslové vytápění
 • (FS) Větrání a klimatizace
 • (FEL) Technologie pro Smart cities
 • (FEL) Senzory a sítě
 • (FEL) Rozvody elektrické energie a pohony

Projekty (společně FSv, FS a FEL)

 • Projekt 1
 • Projekt 2

Diplomová práce (společně FSv, FS a FEL)

Povinně volitelné předměty

 

Celkově student musí získat 120 ECTS kreditů. Průměrný počet kreditů za semestr v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu IB je 30 K. Počet výukových hodin týdně nepřesahuje 23 h/týden.

Při zápisu student spolupracuje s tutorem při výběru povinně volitelných předmětů s ohledem na předchozí vzdělanostní profil studenta. Zapisovaný studijní semestrový plán je schválen tutorem.