Aktuality:

  • Rozšiřujeme náš projekční tým a hledáme nové kolegy z řad absolventů a studentů. Čekají nás exkluzivní zakázky na luxusních rezidencích. Budeme stále více pracovat s…

  • Magisterské státní závěrečné zkoušky programu Inteligentní budovy na fakultě elektrotechnické proběhnou 15.6.2021. Bližší harmonogram a průběh zkoušek bude postupně upřesňován dle situace.

  • Bližší informace o přijímacím řízení do magisterského studijního programu Inteligentní budovy na elektrotechnické fakultě jsou jsou k dispozici na samostatné stránce…

  • Z důvodů aktuálních bezpečnostních opatření k omezení šíření koronaviru sledujte prosím informace na fakultních stránkách, kde najdete informace týkající se výuky a harmonogramu tohoto…

  • Z předchozího projektu OPPA byla zakoupena odborná literatura, která je studentům IB nyní k zapůjčení. Více informací lze nalézt na samostatné stránce.

  • Vážení studenti IB,
    od tohoto semestru došlo k drobné úpravě zajištění povinného školení z bezpečnosti práce s elektrickým zařízením. Tentokráte již je to evidováno v KOSu jako korekvizita u…