Napsal uživatel mlejnp1 dne Út, 10/24/2017 - 10:37

Ve čtvrtek dne 12.10.2017 od 7:50 v místnosti T2:C3-132 a 17.10. 2017 od 7:50 v místnosti T2: C3-135 se uskuteční povinné školení z Bezpečnosti v elektrotechnice, se zaměřením na rizika elektrotechnických oborů, pro studenty všech zúčastněných fakult mag. programu Inteligentní budovy. Dle směrnice děkana fakulty č.1/2017 je úspěšné absolvování bezpečnostního školení povinné a je podmínkou pro další pobyt studenta na fakultě a tedy i pokračování ve studiu. Studenti FS a FSv musí školení také absolvovat. V prvním termínu proběhne povinná přednáška s kontrolou prezence. V druhém termínu proběhne přezkoušení formou zaškrtávacího testu Pozn.: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže v uvedených termínech zúčastnit, neprodleně kontaktujte Ing. Mlejnka!