Napsal uživatel mlejnp1 dne Út, 06/04/2019 - 08:29

Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze nabízí doktorandskou pozici na téma:

Energetická flexibilita budov a systémů techniky prostředí pro provoz v chytré energetické síti

Školitel: prof. Dr. Ir. Jan Hensen, školitel – specialista: Ing. Martin Barták, Ph.D.

Pro efektivní provoz tzv. chytré sítě je nezbytné zlepšit akumulaci elektrické energie v rámci distribuční soustavy a její řízení tak, aby byla k dispozici dostatečná kapacita pro vyrovnání nestálé produkce z obnovitelných zdrojů energie. Jednou z možných strategií pro navýšení akumulace je regulovat systémy budov (t.j. koncové spotřebitele) tak, aby byla flexibilně využita jejich stávající tepelná (např. stavební konstrukce, zásobníky vody) či elektrická kapacita (např. baterie), což posílí akumulační schopnost elektrické distribuční soustavy jako celku a umožní zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v České republice. Projekt je zaměřen na zlepšení energetické odezvy rezidenčních a kancelářských budov a to s ohledem na vnitřní prostředí.

Více informací v letáčku.