Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M16FIP
Název studijního předmětu
Finance podniku
Doporučený ročník
2
Doporučený semestr
4
Rozsah předmětu
3+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
Stručná anotace

1. Úvod do financí.
2. Současná hodnota, cena příležitosti.
3. Anuita, perpetuita, složené a jednoduché úročení.
4. Dlouhodobé financování.
5. Hodnota akcií a obligací.
6. Metody hodnocení efektivnosti investic. IRR, NPV.
7. Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.
8. Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.
9. Základy teorie portfolia.
10. Model CAPM
11. Citlivostní analýza a analýza rizika.
12. Finanční riziko.
13. Krátkodobé finanční plánování a rozhodnutí.
14. Dividendová politika.

Literatura

1. Levy H., Sarnat M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: Grada Publishing. 1999
2. Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: East Publishing. 1999
3. Kohout P. Peníze, výnosy a rizika. Praha: Ekopress. 1998
4. Scholleová H. Hodnota flexibility, C.H.Beck, 2007

Role na FEL
PV
Role na FSv
P
Role na FS
PV