Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
2162064
Název studijního předmětu
Snižování hluku a vibrací
Doporučený ročník
2
Doporučený semestr
3
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Stručná anotace

1. Hluk jako faktor životního prostředí
2. Základní pojmy a veličiny v technické akustice
3. Akustická vlnění, obecná vlnová rovnice
3. Rychlosti šíření vlnění podélného, torzního a ohybového
5. Energie přenášená vlněním, intenzita zvuku, interference akustických vln
6. Decibelové stupnice v technické akustice
7. Spektrum zvuku, spektrální analýza
8. Šíření zvuku ve volném prostoru
9. Šíření zvuku v uzavřeném prostoru a v potrubí
10. Mechanické zdroje hluku
11. Aerodynamické zdroje hluku
12. Šíření chvění v konstrukcích
13. Neprůzvučné konstrukce
14. Pružné ukládání strojů

Literatura

1. Nový R.: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT Praha 2000, monografie 397 s.

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV