Z předchozího projektu OPPA byla zakoupena odborná literatura, která je nyní k zapůjčení u Ing. Pavla Mlejnka v místnosti B3-72.

K dispozici jsou následující tituly: 

Autor Název Nakladatel Počet kusů Zapůjčeno
Kaňka, J. Stavební fyzika 1 ČVUT 2  
Kaňka, J., Weiglová, J. Stavební fyzika 10 ČVUT 2  
Hemzal, K. Přenosové jevy v technice prostředí ČVUT 2  
Papež, K. a kol. Energetické a ekologické systémy budov 2 ČVUT 3  
Laxa, V., Šváb, V. Rekonstrukce domu na nízkoen. stand. ENVIC 1  
Petráš, D. a kol. Nízkoteplotní vytápění a OZE SANYO 1  
Chybík, J. Přírodní stavební materiály GRADA 1  
Chyský, J., Hemzal, K. a kol. Větrání a klimatizace BOLIT 1  
Gebauer, G., Rubinová, O., Horká, H. Vzduchotechnika ERAGROUP 1  
Vrána, J. a kol. Technická zařízení budov v praxi GRADA 2  
Köster, H. Dynamika denního osvětlení GRADA 1  
Merz, H., Hansemann, T., Hübner, Ch. Automatizované systémy budov GRADA 1  
Vaverka, J., Havířová, Z., Jindrák, M. a kol. Dřevostavby pro bydlení GRADA 1  
Tywoniak, J. Nízkoenergetické domy GRADA 5  
Tywoniak, J. a kol. Nízkoenergetické domy 2 GRADA 4  
Smola, J. Stavba a užívání nízkoenergetických a pasivních domů GRADA 1  
Mock, J. Free BSD NEOCORTEX 1  
Kreidl, M. Měření teploty BEN 1  
Šmejkal, L., Martinásková, M. PLC a automatizace 1 BEN 1  
Šmejkal, L. PLC a automatizace 2 BEN 1  
Tkotz, K. a kol. Příručka pro elektrotechnika EUROPA 1  
Kolektiv autorů Pasivní domy 2011 CPD 7  
Kolektiv autorů Zelené památky SR 59 Lze si ponechat