Státní závěrečná zkouška (SZZ) a obhajoby diplomových prací (DP) budou probíhat na stejné úrovni na všech třech fakultách před komisí pro vykonání SZZ a obhajobu DP, která bude složena ze zástupců jednotlivých fakult a externích členů.

Okruhy otázek pro SZZ jsou:

 1. Integrovaný návrh budov: znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

  (FSv) Stavební tepelná technika 1,
  (FSv) Energetický audit budov,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 1,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 2

 2. Systémy inteligentních budov: znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

  (FSv) Ekologické systémy budov,
  (FS) Sálavé a průmyslové vytápění,
  (FS) Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika,
  (FEL) Rozvody elektrické energie a pohony,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 1,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 2

 3. Řízení inteligentních budov: znalostní požadavky, kladené na diplomanta v tomto předmětu vycházejí z tématické náplně povinných předmětů:

  (FEL) Technologie pro Smart Cities,
  (FS) Regulace v technice prostředí staveb,
  (FEL) Senzory a sítě,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 1,
  (FSv, FS, FEL) Projekt 2

Požadavky na SZZ na Fakultě strojní lze nalézt v samostatném dokumentu.

Požadavky na SZZ na Fakultě stavební lze nalézt v samostatném dokumentu.

Tématické okruhy SZZ na Fakultě elektrotechnické jsou k dispozici zde.

Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL