Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M99PR1, 125PIB1, 2163033
Název studijního předmětu
Projekt 1
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
0+4
Kredity
6
Způsob zakončení
z
Forma výuky
Semestrální práce, cvičení formou konzultací
Garant
Vyučující jmenovaný vedoucím ústavu (katedry)
Stručná anotace

Téma práce si student, vybere z nabídky témat, které vypíší odborné katedry. Na vypisovaná témata v „Projektu 1“ navazují témata „Projektu 2“ s vyšším stupněm obtížnosti. Zadání projektu podléhá schválení fakultního garanta, tutora. Výběr práce schvaluje tutor studenta. Práce bude veřejně obhajována.

Literatura

Součástí zadání projektu.

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P