Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M34ELE
Název studijního předmětu
Elektronika
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
3+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Ing. Vít Záhlava, CSc.
Stručná anotace

Předmět poskytuje studentům úvodní poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Dále se probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Ukazuje metodiku práce návrhu základních aplikačních obvodů s elektronickými součástkami. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

1. Přechod PN, typy přechodů; charakteristiky, užití.
2. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.
3. Unipolární tranzistory JFET a MOSFET: princip činnosti, VA charakteristiky, obvodové vlastnosti.
4. JFET a MOSFET: základní zapojení, zesilovače.
5. Bipolární tranzistor: struktura, princip činnosti. Nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu.
6. Bipolární tranzistor: základní obvody, zesilovače.
7. Výkonové aplikace bipolárních tranzistorů a FETů: pracovní režimy zesilovačů, bipolární a unipolární spínač.
8. Vícevrstvé spínací součástky: tyristor, GTO tyristor, triak. Struktury, princip činnosti, typické aplikace.
9. Úvod do teorie a aplikace operačních zesilovačů. Ideální a reálný OZ. Záporná a kladná zpětná vazba. Základní aplikace.
10. Úvod do číslicových součástek: elektronická realizace Booleovských výrazů, úplný logický soubor. Bipolární a unipolární číslicové součástky.
11. Elektronické paměťové struktury: klopné obvody, posuvné registry, paměťové součástky SRAM, DRAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Nábojově vázané struktury (CCD).
12. Optoelektronické součástky, rozdělení, principy funkce; aplikace.
13. Vakuové a výbojové součástky: výkonová trioda, klystron, magnetron, TWT, výbojky, zářivky.
14. Opakování látky, rezerva.

Literatura

1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-9062-9
2. Foit, J.; Hudec, L.: Součástky moderní elektroniky, druhé vydání. ČVUT, Praha 1998, ISBN 80-01-01789-3
3. Foit, J.; Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - cvičení, druhé vydání. ČVUT Praha, ISBN 80-01-02204- 8

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV