Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M33IZS
Název studijního předmětu
Informační a znalostní systémy
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
4
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.
Stručná anotace

1. Úvod do databázových systémů
2. Tvorba datového modelu: konceptuální model, E-R diagram
3. Logický datový model, relační databáze, klíč, primární klíč, cizí klíč, referenční integrita
4. Dotazovací jazyk SQL I
5. Dotazovací jazyk SQL II
6. Architektura klient-server, databázová aplikace, aplikační programátorské rozhraní JDBC, ODBC
7. Normální formy: 1NF, 2NF, 3NF; transakční zpracování
8. Úvod do problematiky expertních systémů
9. Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, zpracování neurčitosti v expertních systémech
10. Expertní systémy typu PROSPECTOR, FEL EXPERT
11. Úvod do počítačových sítí – ISO model, protokol IP, adresování v počítačových sítích
12. Protokoly TCP a UDP, privátní adresy, překlady adres, směrování, VPN
13. Protokoly pro monitorování a ovládání technologie v budovách – Modbus, SNMP
14. Systémy SCADA, OPS

Literatura

1. Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, 2002
2. Mařík a kol.: Umělá inteligence I-IV. Praha, Academia, 1999-2001
3. Rumbauhg, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., Lorenson, W.: Object-oriented Modelling and Design. Prentice Hall, 1991

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P