Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M17BUP
Název studijního předmětu
Biologické účinky elektromagnetického pole
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
2+2
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
Stručná anotace

1.           Úvod do sledované interdisciplinární problematiky
2.           Hygienické normy a předpisy
3.           Klinické využití působení elektromagnetického pole na BS
4.           Perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky -
5.           Mikrovlnná hypertermie - termoterapeutická metoda pro léčbu nádorových onemocnění
6.           Neinvazivní měření teploty při mikrovlnné hypertermii
7.           Metody měření dielektrických parametrů biologických tkání
8.           Elektromagnetická expozice uživatelů mobilních telefonů
9.           Nukleární magnetická rezonance, principy
10.           Biologický objekt jako zdroj elektrických, magnetických resp. elektromagnet. polí
11.           Interakce optického záření s biologickou tkání
12.           Klinické využití nukleární magnetické rezonance
13.           Nukleární magnetická rezonance v dalších biologických aplikacích
14.           Přehled nejvýznamnějších interakcí elektromagnetického pole s biologickou hmotou

Literatura

1. Vrba,J.:„Lékařské aplikace mikrovlnné techniky”. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2003
2. Vrba,J.:„Úvod do mikrovlnné techniky”. Ediční středisko ČVUT, Praha, 2007

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV