Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M16EUE
Název studijního předmětu
Ekonomika užití energie
Doporučený ročník
2
Doporučený semestr
3
Rozsah předmětu
3+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.
Stručná anotace

Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetické charakteristiky agregátů, druhotné zdroje energie. Studie proveditelnosti, energetický audit, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

1. Úvod: požadavky předmětu, prezentační dovednosti, kritická analýza, citace. Základní pojmy a definice.
2. Ceny a tarify.
3. Strategické rozhodování a studie proveditelnosti jako nástroj řízení.
4. Analýza energetického hospodářství.
5. Ekonomické hodnocení možností energetických úspor.
6. Optimalizace opatření a tvorba variant, odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie.
7. Normování a kalkulace v energetice.
8. Energetické charakteristiky agregátů, analýza diagramů spotřeb jednotlivých forem energie.
9. Energetická politika a legislativa v ČR související s hospodaření energií.
10. Postavení energetických podniků v ekonomice ČR.
11. Energetická náročnost jednotlivých forem energie.
12. Druhotné energetické zdroje.
13. Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku.
14. Opakování, shrnutí a závěry.

Literatura

1. Šabaka, L., Jager, M. (1982): Řízení a ekonomika užití energie. ČVUT Praha.
2. Starý, O., Vašíček, J. (2000): Ekonomické hodnocení energetických investic. Sborník semináře ČEZ, RAEN.
3. Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš (2003): Energetický audit budov. JAGA Group.
4. Srdečný K., Macholda F. (2004): Úspory energie v domě. Grada.
5. Lulkovičová O. a kol. (2004): Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group.
6. Knápek, J., Gauss, E.( 2000): Ekologie a energetika. Skriptum ČVUT, ČVUT, FEL.
7. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika – technický průvodce 1. díl. BEN, Praha.
8. Ibler, Z. a kol. (2002): Energetika v příkladech – technický průvodce 2. díl. BEN, Praha.

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV