Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M14RPI
Název studijního předmětu
Rozvody elektrické energie a pohony
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
1
Rozsah předmětu
2+1
Kredity
5
Způsob zakončení
zk
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
Stručná anotace

1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách.
2. Sítě s nepřetržitým napájením a jejich záskokové zdroje.
3. Ochrana elektrických rozvodů nn před účinky nadproudu a zkratu.
4. Ochrana inteligentních budov před účinky atmosférických výbojů, spínacích přepětí, přepěťové ochrany a jejich aplikace v energetické síti.
5. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie, energocentra administrativních budov.
6. Inteligentní instalační přístroje.
7. Systémy pro monitorování a řízení toku elektrické energie v inteligentních budovách.
8. Polovodičové součástky, usměrňovače a jejich aplikace.
9. Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče napětí a jejich aplikace.
10. Střídače, frekvenční měniče a jejich aplikace.
11. Úsporné řízení čerpadel a ventilátorů.
12. Přehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich řízení.
13. Pohony v domácích spotřebičích, ručním nářadí, počítačích.
14. Lineární motory, piezomotory, spínané reluktanční motory a jejich aplikace.

Literatura

1. Přednášky k předmětu X14RPI

Role na FEL
P
Role na FSv
P
Role na FS
P