Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
A5M13FVS
Název studijního předmětu
Fotovoltaické systémy
Doporučený ročník
2
Doporučený semestr
3
Rozsah předmětu
3+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky, cvičení
Garant
Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc.
Stručná anotace

1. Solární energie (spektra, vliv zeměpisné polohy a klimatu).
2. Konverse sluneční energie. Fotovoltaický jev.
3. Fotovoltaické články a jejich charakteristiky.
4. Monokrystalické, polykrystalické, mikrokrystalické a amorfní PV články.
5. Fotovoltaické moduly, konstrukce a technologie.
6. Moduly s koncentrátory slunečního záření.
7. Fotovoltaické systémy - základní typy.
8. Konzervace energie - nejdůležitější způsoby. Autonomní PV systémy.
9. Konverze stejnosměrného napětí slunečních baterií na síťové napětí.
10. Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti.
11.Optimalizace provozních podmínek FV systému.
12. Solární termické systémy pro výrobu elektrické energie
13.Základní ekonomické a ekologické aspekty.
14.Současné trendy v oblasti využití solární energie

Literatura

1. Goetberger, A., Knobloch, J. and Voss, B.: Crystalline Silicon Solar Cells. Chichester: J.Wiley & Sons. 1998
2. Wagemann, H.G., Eschrich, H.: Grundlagen der photovoltaischen Energiewandlung. Mnichov: Teubner Studienbucher. 1994
3. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. Edited by A. Luque and S. HegedusJohn Wiley & Sons, 2003

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV