Napsal uživatel admin dne Čt, 11/16/2017 - 18:36
Kód předmětu
124ST2
Název studijního předmětu
Stavební tepelná technika 2
Doporučený ročník
1
Doporučený semestr
2
Rozsah předmětu
1+1
Kredity
4
Způsob zakončení
kz
Forma výuky
Přednášky
Garant
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Stručná anotace

Cílem je podrobné seznámení s metodami tepelně technických výpočtů stavebních konstrukcí, jejich detailů a celých budov z hlediska šíření tepla a vlhkosti a energetické náročnosti. Výuka probíhá paralelně ve formě přednášek a cvičení v počítačové učebně. Předmět navazuje na ST1B.
Obsahuje tyto oblasti:
g. Podrobné modelování šíření vlhkosti v konstrukčních detailech
h. Detailní stavebně energetické výpočty některých speciálních případů obvodových konstrukcí a přidaných prvků (zimní zahrada, transparentní větrané předstěny, transparentní tepelné izolace apod.)
i. Modelování šíření vzduchu a radonu v prostorech
j. Výpočtová metodika hodnocení energeticky pasivních domů
Použitý software: AREA, CUBE, RADON, ENERGIE, PHPP

Literatura

1. Soubor tepelně technických norem ČN EN ISO 13790, 13789
2. Uživatelské příručky k software
3. Podklady přednášejících umístěné na webu
4. Tywoniak, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. GRADA 2006
5. Tywoniak, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. GRADA 2008

Role na FEL
PV
Role na FSv
PV
Role na FS
PV