Napsal uživatel mlejnp1 dne Po, 09/23/2019 - 14:44
Zadavatel
Fakulta elektrotechnická
Podrobné informace

Cílem práce je vyvinout jednoduchý bezkontaktní inteligentní senzor, který by energii na svůj provoz získával z měřeného proudu. Komunikace
se senzorem bude probíhat bezdrátově. Senzor by měl být založen na proudovém transformátoru, cílem je zajistit funkci v co nejvěším rozsahu
měřených proudů.

Zadáno
Zadáno
Vedoucí
Ing. Václav Grim
Kontakt
vaclav.grim@fel.cvut.cz