Navigace

Seznam projektů

U projektů, které jsou označené jako Volné, nemusí být vždy zaručeno, že jsou skutečně volné. Je potřeba nejprve kontaktovat zadavatele. Aktuální a nová témata potvrzená od zadavatelů lze nalézt na nově připravovaných stránkách.

Typy projektu:
PR - vhodné pro Projekt 1 nebo Projekt2
DP - vhodné jako Diplomová práce
PR,DP - vhodné pro Projekt 1, Projekt 2 nebo Diplomovou práciNázev projektu Zadavatelikona řazení Typ
Automatické aktualizace IMM ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Hlasové ovládání elektroinstalace iNELS RF Control ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Převodník Ethernet á Wireless ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Převodník iNELS à KNX (KNX RF) ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Energetické úspory inteligentního systému iNELS v průmyslové hale ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Inteligentní systém iNELS v hotelu ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Rekonfigurovatelný testovací systém Fakulta elektrotechnická PR
Modul inteligentního senzoru pro inteligentní budovy Fakulta elektrotechnická PR
Komunikační protokol systému bezpečnostních hlášení v inteligentních budovách Fakulta elektrotechnická PR
Algoritmus pro časově efektivní měření kvality ozvučení vnitřních prostor budov Fakulta elektrotechnická PR
Střídavá měření fotovoltaických modulů. Fakulta elektrotechnická PR
Vliv historie ozáření na tenkovrstvé fotovoltaické panely Fakulta elektrotechnická PR
Model fotovoltaického systému Fakulta elektrotechnická PR
Laboratorní termografická měření FV modulů Fakulta elektrotechnická PR
Měření doby a průběhu odezvy různých technologií fotovoltaických panelů na světelný impulz Fakulta elektrotechnická PR
Použití virtuálních senzorů pro diagnostiku vybavení budov (zejména HVAC) Fakulta elektrotechnická PR,DP
Automatická extrakce informací z Building information Model (BIM) pro diagnostiku Fakulta elektrotechnická PR,DP
Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím IP senzorů a sběrnicové ústředny Fakulta elektrotechnická PR,DP
Kalorimetrický systém pro měření odebraného/dodaného tepla jednotlivými teplovodními radiátory Fakulta elektrotechnická PR,DP
Návrh, realizace a měření integrovaných optických součástek pro komunikaci v inteligentních budovách Fakulta elektrotechnická PR,DP
Inteligentní budovy a bezdrátové systémy Fakulta elektrotechnická PR,DP
Koncepční řešení TZB s inteligentním řízením v penzionu Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rodinné vile Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v administrativní budově malé firmy Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rekreační chalupě Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v panelovém domě Fakulta stavební PR
Energeticky úsporný obytný modul Fakulta stavební PR
Kombinace obnovitelných zdrojů energie Fakulta stavební PR
Celková energetická náročnost a efektivita volného chlazení (freecooling) v klimatických podmínkách ČR Fakulta stavební PR
Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce chlazení administrativní budovy Fakulta stavební PR
Komplexní řešení a optimalizace energetických systémů administrativní budovy a posouzení celkové dodané energie do budovy Fakulta stavební PR
Optimalizace řešení a zpracování projektu vytápění, větrání a přípravy teplé vody (nízkoenergetického) bytového domu Fakulta stavební PR
Inteligentní rozvody zdravotní techniky s ohledem na energetické úspory Fakulta stavební PR
Likvidace dešťových odpadních vod velkoplošných objektů Fakulta stavební PR
Příprava teplé vody v občanské a bytové výstavbě Fakulta stavební PR
Využití alternativních zdrojů pro přípravu teplé vody Fakulta stavební PR
Požární vodovody v obytných a administrativních budovách Fakulta stavební PR
Zpětné využití dešťové vody Fakulta stavební PR
Technologická řešení malých bazénů Fakulta stavební PR
Řešení koncepce energetických systémů pasivního rodinného domu Fakulta stavební PR
Posouzení rekuperačního výměníku v různých provozních stavech Fakulta stavební PR
Optimalizace velikosti akumulační nádoby v systému vytápění Fakulta stavební PR
Posouzení kvality vnitřního prostředí Fakulta stavební PR
Vyvažování teplovodních otopných soustav Fakulta stavební PR
Vzduchotechnika kuchyně a malé restaurace Fakulta stavební PR
Klimatizace administrativní budovy Fakulta stavební PR
Větrání bazénové haly Fakulta stavební PR
Koncepční řešení inteligentního rodinného domu s nulovou spotřebou energie (Inteligent net zero energy house concept) Fakulta stavební PR,DP
Zpětné využití odpadních vod v bytové a občanské výstavbě Fakulta stavební PR
Energie z odpadních vod a její využití Fakulta stavební PR
Spotřeba vody v objektech, možnosti úspor a optimalizace rozvodů Fakulta stavební PR
Alternativní způsoby hospodaření s vodou v objektech Fakulta stavební PR
Energetická náročnost přípravy teplé vody Fakulta stavební PR
Hygiena vnitřního vodovodu – Legionella Fakulta stavební PR
Koncepce tvorby fotovoltaických systémů v současných podmínkách Fakulta stavební PR,DP
ENB při rekonstrukci a návrhu umělého osvětlení budovy Fakulta stavební PR,DP
Návrh energosystému fotovoltaické elektrárny Fakulta stavební PR,DP
Energetický audit umělého osvětlení školských zařízení Fakulta stavební PR,DP
Úspora energií v systému rekonstrukcí umělého osvětlení budovy Fakulta stavební PR,DP
Smart Cities vybrané oblasti Prahy Fakulta stavební PR,DP
Potenciál úspor energií s využitím moderní elektroinstalace Fakulta stavební PR,DP
Návrh metodiky koncepce a tvorby Smart Cities v ČR Fakulta stavební PR,DP
Technická vazba aplikace KNX na Smart Cities Fakulta stavební PR,DP
Fotovoltaika administrativní budovy/polyfunkční budovy/budovy veřejného sektoru s vazbou na aplikace energetické náročnosti inteligentní budovy (komplexu budov) Fakulta stavební PR,DP
Regulace odsávací sítě od obráběcích strojů Fakulta strojní PR
Nucené větrání vnitřního prostředí s vnitřním zdrojem znečišťujících látek Fakulta strojní PR
Experimentální měření na aerodynamické trati Fakulta strojní PR
Stanovení parametrů proudění Fakulta strojní PR
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní PR
Klimatizace obchodního centra Fakulta strojní PR
Analýza přínosů tepelného čerpadla Fakulta strojní PR
Využití OZE v bytovém domě Fakulta strojní DP
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní PR
Nezávislá regulace průtoku u paralelních větví Fakulta strojní PR
Optimalizace tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí u rodiného domu   Fakulta strojní PR
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní PR
Nucené větrání vnitřního prostředí při smogové situaci Fakulta strojní PR
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní PR
Tříděný odběr vzorků emisí frakce částic PM10 Fakulta strojní DP
Emisní třídič PM10 pro nízké průtoky Fakulta strojní DP
Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky Fakulta strojní DP
Optimalizace prvků vzduchotechniky Fakulta strojní DP
Optimalizace větrání rodinného domu Fakulta strojní DP
Klimatizace budovy chladicími stropy Fakulta strojní DP
Spotřeba energie na klimatizaci budov-monitorování provozu Fakulta strojní DP
Spotřeba energie na klimatizaci budov-chlazení v zimím období Fakulta strojní DP
Vytápění a větrání pasivního rodinného domu Fakulta strojní DP
Analýza přínosů solární tepelné soustavy Fakulta strojní PR
Vytápění luxusní vily se systémy řízení Fakulta strojní DP
Vytápění průmyslové haly s administrativní částí Fakulta strojní DP
Stanovení součinitele prostupu tepla termografickou metodou Fakulta strojní DP
Vytápění administrativní budovy Fakulta strojní DP
Středotlaká pneumatická doprava Fakulta strojní DP
Tříděný odběr vzorků emisí frakce částic PM2,5 Fakulta strojní DP
Simulace budov Fakulta strojní PR,DP
Větrání rodinného domu Fakulta strojní PR
Projekt odsávání bytových jader panelového domu Fakulta strojní PR
Modernizace vzduchotechniky panelových domů (studie) Fakulta strojní DP
Návrh výměníkové stanice voda – voda Fakulta strojní PR
Praktická pomůcka projektantům - Návrh vytápění sálavými panely v kostce Fakulta strojní DP
Použitelnost stmívačů značky HDL na různé typy světelných zátěží HDL Automation PR
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro HDL Automation PR,DP
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro – dimenzování napájecích zdrojů a jejich optimalizace HDL Automation PR
Nasazení čidel v elektroinstalaci inteligentních budov s použitím sdružených čidel značky HDL, zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru HDL Automation PR,DP
Aplikace a grafická vizualizace v systému HAWK Honeywell spol. s r.o. PR
Softwarové prostředí pro vytváření GUI v systému EVOHOME Honeywell spol. s r.o. PR
Tvorba algoritmů pro individuální regulátor LYNX Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vytvoření demonstrační aplikace Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vyhodnocení spotřeby elektrické energie Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Využití systému INNCOM v administrativních budovách Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vizualizace školicí místnosti pro mobilní zařízení Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Grafické prostředí pro programovací rozhraní Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Internetová aplikace pro hotelový systém Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Elektromagnetické vlastnosti obvodových plášťů budov přívětivých k bezdrátovým službám K13117 PR,DP
Vývoj externích nástrojů programu Autodesk REVIT pro projektování v BIM SAUTER CZ PR,DP
Systémy SAUTER a integrace systémů třetích stran na platformě BACnet/IP v inteligentní budově SAUTER CZ PR,DP
Vizualizace systémů SAUTER, koncepce navrhování dozorovacích systémů SAUTER CZ PR,DP
Navrhování a projektování systémů SAUTER, koncepce navrhování systémů CASE Suite SAUTER CZ PR,DP
Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu Teco a.s. PR,DP
Komplexní využití předpovědi počasí pro řízení úspor v budovách Teco a.s. PR,DP
Facility management a dálková správa objektů s Foxtrot/Reliance Teco a.s. PR,DP
Integrace systémů ovlivňující klima v jednotlivých částech chytrého domu Teco a.s. PR,DP
Rodinný dům – aktivní uzel ve Smart Grid Teco a.s. PR,DP
Návrh univerzálního konstrukčního systému pro tzv. systémovou instalaci Teco a.s. PR,DP
Integrovaný poplachový systém chytrého domu Teco a.s. PR,DP
Řízené osvětlování a řízení žaluzií v inteligentním domě Teco a.s. PR,DP
Studie a realizace řízení vodního objektu/fontány Teco a.s. PR,DP
Efektivní rozhraní člověk-dům Teco a.s. PR,DP
Systém centralizované archivace dat pořizovaných systémem Foxtrot do cloudu a jejich následné prezentace Teco a.s. PR,DP
Integrace zařízení se SIP protokolem a streamovaným videem do systému Foxtrot Teco a.s. PR,DP
Modul napájení PLC Foxtrot z alternativních zdrojů Teco a.s. PR,DP
Lokalizace osob v prostoru Teco a.s. PR,DP
Sada specializovaných detektorů pro CIB sběrnici a RFox Teco a.s. PR,DP
Řízení vodovodního uzávěru ve spojení s vodoměrem a detektorem zaplavení Teco a.s. PR,DP
Určování polohy PLC Foxtrot pomocí GPS Teco a.s. PR,DP
Nouzové osvětlení na sběrnici CIB Teco a.s. PR,DP
Systém pro řízení činnosti peltierovského tepelného čerpadla UCEEB PR,DP
Diagnostika stavebních konstrukcí pomocí georadaru UCEEB PR,DP
Interogační jednotka s Raspberry Pi UCEEB PR,DP
Návrh prediktivního modelu předpovědi solárních zisků na základě zpracování obrazových predikčních dat UCEEB PR,DP
Vláknový interferometr pro detekci vibrací UCEEB PR,DP
Přeladitelný laser jako možný způsob detekce Braggovy vlnové délky UCEEB PR,DP
Monitorování včelstev pomocí IoT sítě LoRa UCEEB PR,DP
Vytvoření algoritmu detekujícího krizové situace v domácím prostředí UCEEB PR,DP
Využití sítě IoT v oblasti zdraví UCEEB PR,DP
Vytvoření systému sběru a vizualizace provozních dat vzduchotechnické jednotky. UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Porovnání účinnosti ventilátorů UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Porovnání různých typů výměníků zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická