Navigace

Seznam projektů

U projektů, které jsou označené jako Volné, nemusí být vždy zaručeno, že jsou skutečně volné. Je potřeba nejprve kontaktovat zadavatele. Aktuální a nová témata potvrzená od zadavatelů lze nalézt na nově připravovaných stránkách.

Typy projektu:
PR - vhodné pro Projekt 1 nebo Projekt2
DP - vhodné jako Diplomová práce
PR,DP - vhodné pro Projekt 1, Projekt 2 nebo Diplomovou práciNázev projektuikona řazení Zadavatel Typ
Algoritmus pro časově efektivní měření kvality ozvučení vnitřních prostor budov Fakulta elektrotechnická PR
Alternativní způsoby hospodaření s vodou v objektech Fakulta stavební PR
Analýza přínosů solární tepelné soustavy Fakulta strojní PR
Analýza přínosů tepelného čerpadla Fakulta strojní PR
Aplikace a grafická vizualizace v systému HAWK Honeywell spol. s r.o. PR
Automatická extrakce informací z Building information Model (BIM) pro diagnostiku Fakulta elektrotechnická PR,DP
Automatické aktualizace IMM ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Celková energetická náročnost a efektivita volného chlazení (freecooling) v klimatických podmínkách ČR Fakulta stavební PR
Diagnostika stavebních konstrukcí pomocí georadaru UCEEB PR,DP
Efektivní rozhraní člověk-dům Teco a.s. PR,DP
Elektromagnetické vlastnosti obvodových plášťů budov přívětivých k bezdrátovým službám K13117 PR,DP
Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím IP senzorů a sběrnicové ústředny Fakulta elektrotechnická PR,DP
Emisní třídič PM10 pro nízké průtoky Fakulta strojní DP
ENB při rekonstrukci a návrhu umělého osvětlení budovy Fakulta stavební PR,DP
Energetická náročnost přípravy teplé vody Fakulta stavební PR
Energetické úspory inteligentního systému iNELS v průmyslové hale ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Energetický audit umělého osvětlení školských zařízení Fakulta stavební PR,DP
Energeticky úsporný obytný modul Fakulta stavební PR
Energie z odpadních vod a její využití Fakulta stavební PR
Experimentální měření na aerodynamické trati Fakulta strojní PR
Facility management a dálková správa objektů s Foxtrot/Reliance Teco a.s. PR,DP
Fotovoltaika administrativní budovy/polyfunkční budovy/budovy veřejného sektoru s vazbou na aplikace energetické náročnosti inteligentní budovy (komplexu budov) Fakulta stavební PR,DP
Grafické prostředí pro programovací rozhraní Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Hlasové ovládání elektroinstalace iNELS RF Control ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Hluk generovaný v systémech vzduchotechniky Fakulta strojní DP
Hygiena vnitřního vodovodu – Legionella Fakulta stavební PR
Integrace systémů ovlivňující klima v jednotlivých částech chytrého domu Teco a.s. PR,DP
Integrace zařízení se SIP protokolem a streamovaným videem do systému Foxtrot Teco a.s. PR,DP
Integrovaný poplachový systém chytrého domu Teco a.s. PR,DP
Inteligentní budovy a bezdrátové systémy Fakulta elektrotechnická PR,DP
Inteligentní rozvody zdravotní techniky s ohledem na energetické úspory Fakulta stavební PR
Inteligentní systém iNELS v hotelu ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Internetová aplikace pro hotelový systém Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Interogační jednotka s Raspberry Pi UCEEB PR,DP
Kalorimetrický systém pro měření odebraného/dodaného tepla jednotlivými teplovodními radiátory Fakulta elektrotechnická PR,DP
Klimatizace administrativní budovy Fakulta stavební PR
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní PR
Klimatizace administrativní budovy Fakulta strojní PR
Klimatizace budovy chladicími stropy Fakulta strojní DP
Klimatizace obchodního centra Fakulta strojní PR
Kombinace obnovitelných zdrojů energie Fakulta stavební PR
Komplexní řešení a optimalizace energetických systémů administrativní budovy a posouzení celkové dodané energie do budovy Fakulta stavební PR
Komplexní využití předpovědi počasí pro řízení úspor v budovách Teco a.s. PR,DP
Komunikační protokol systému bezpečnostních hlášení v inteligentních budovách Fakulta elektrotechnická PR
Koncepce tvorby fotovoltaických systémů v současných podmínkách Fakulta stavební PR,DP
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v administrativní budově malé firmy Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v panelovém domě Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rekreační chalupě Fakulta stavební PR
Koncepční řešení energetických a ekologických systémů s inteligentním řízením v rodinné vile Fakulta stavební PR
Koncepční řešení inteligentního rodinného domu s nulovou spotřebou energie (Inteligent net zero energy house concept) Fakulta stavební PR,DP
Koncepční řešení TZB s inteligentním řízením v penzionu Fakulta stavební PR
Laboratorní termografická měření FV modulů Fakulta elektrotechnická PR
Likvidace dešťových odpadních vod velkoplošných objektů Fakulta stavební PR
Lokalizace osob v prostoru Teco a.s. PR,DP
Měření doby a průběhu odezvy různých technologií fotovoltaických panelů na světelný impulz Fakulta elektrotechnická PR
Model fotovoltaického systému Fakulta elektrotechnická PR
Modernizace vzduchotechniky panelových domů (studie) Fakulta strojní DP
Modul inteligentního senzoru pro inteligentní budovy Fakulta elektrotechnická PR
Modul napájení PLC Foxtrot z alternativních zdrojů Teco a.s. PR,DP
Monitorování včelstev pomocí IoT sítě LoRa UCEEB PR,DP
Nasazení čidel v elektroinstalaci inteligentních budov s použitím sdružených čidel značky HDL, zhotovení modelu regulovaného obytného prostoru HDL Automation PR,DP
Návrh energosystému fotovoltaické elektrárny Fakulta stavební PR,DP
Návrh metodiky koncepce a tvorby Smart Cities v ČR Fakulta stavební PR,DP
Návrh prediktivního modelu předpovědi solárních zisků na základě zpracování obrazových predikčních dat UCEEB PR,DP
Návrh univerzálního konstrukčního systému pro tzv. systémovou instalaci Teco a.s. PR,DP
Návrh výměníkové stanice voda – voda Fakulta strojní PR
Návrh, realizace a měření integrovaných optických součástek pro komunikaci v inteligentních budovách Fakulta elektrotechnická PR,DP
Navrhování a projektování systémů SAUTER, koncepce navrhování systémů CASE Suite SAUTER CZ PR,DP
Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu Teco a.s. PR,DP
Nezávislá regulace průtoku u paralelních větví Fakulta strojní PR
Nouzové osvětlení na sběrnici CIB Teco a.s. PR,DP
Nucené větrání vnitřního prostředí při smogové situaci Fakulta strojní PR
Nucené větrání vnitřního prostředí s vnitřním zdrojem znečišťujících látek Fakulta strojní PR
Optimalizace prvků vzduchotechniky Fakulta strojní DP
Optimalizace řešení a zpracování projektu vytápění, větrání a přípravy teplé vody (nízkoenergetického) bytového domu Fakulta stavební PR
Optimalizace řešení obálky budovy a koncepce chlazení administrativní budovy Fakulta stavební PR
Optimalizace tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí u rodiného domu   Fakulta strojní PR
Optimalizace velikosti akumulační nádoby v systému vytápění Fakulta stavební PR
Optimalizace větrání rodinného domu Fakulta strojní DP
Porovnání různých typů výměníků zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Porovnání účinnosti ventilátorů UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Posouzení kvality vnitřního prostředí Fakulta stavební PR
Posouzení rekuperačního výměníku v různých provozních stavech Fakulta stavební PR
Potenciál úspor energií s využitím moderní elektroinstalace Fakulta stavební PR,DP
Použitelnost stmívačů značky HDL na různé typy světelných zátěží HDL Automation PR
Použití virtuálních senzorů pro diagnostiku vybavení budov (zejména HVAC) Fakulta elektrotechnická PR,DP
Požární vodovody v obytných a administrativních budovách Fakulta stavební PR
Praktická pomůcka projektantům - Návrh vytápění sálavými panely v kostce Fakulta strojní DP
Přeladitelný laser jako možný způsob detekce Braggovy vlnové délky UCEEB PR,DP
Převodník Ethernet á Wireless ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Převodník iNELS à KNX (KNX RF) ELKO EP, s.r.o. PR,DP
Příprava teplé vody v občanské a bytové výstavbě Fakulta stavební PR
Projekt odsávání bytových jader panelového domu Fakulta strojní PR
Regulace odsávací sítě od obráběcích strojů Fakulta strojní PR
Rekonfigurovatelný testovací systém Fakulta elektrotechnická PR
Řešení koncepce energetických systémů pasivního rodinného domu Fakulta stavební PR
Řízené osvětlování a řízení žaluzií v inteligentním domě Teco a.s. PR,DP
Řízení vodovodního uzávěru ve spojení s vodoměrem a detektorem zaplavení Teco a.s. PR,DP
Rodinný dům – aktivní uzel ve Smart Grid Teco a.s. PR,DP
Sada specializovaných detektorů pro CIB sběrnici a RFox Teco a.s. PR,DP
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro HDL Automation PR,DP
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro – dimenzování napájecích zdrojů a jejich optimalizace HDL Automation PR
Simulace budov Fakulta strojní PR,DP
Smart Cities vybrané oblasti Prahy Fakulta stavební PR,DP
Softwarové prostředí pro vytváření GUI v systému EVOHOME Honeywell spol. s r.o. PR
Spotřeba energie na klimatizaci budov-chlazení v zimím období Fakulta strojní DP
Spotřeba energie na klimatizaci budov-monitorování provozu Fakulta strojní DP
Spotřeba vody v objektech, možnosti úspor a optimalizace rozvodů Fakulta stavební PR
Stanovení parametrů proudění Fakulta strojní PR
Stanovení součinitele prostupu tepla termografickou metodou Fakulta strojní DP
Středotlaká pneumatická doprava Fakulta strojní DP
Střídavá měření fotovoltaických modulů. Fakulta elektrotechnická PR
Studie a realizace řízení vodního objektu/fontány Teco a.s. PR,DP
Systém centralizované archivace dat pořizovaných systémem Foxtrot do cloudu a jejich následné prezentace Teco a.s. PR,DP
Systém pro řízení činnosti peltierovského tepelného čerpadla UCEEB PR,DP
Systémy SAUTER a integrace systémů třetích stran na platformě BACnet/IP v inteligentní budově SAUTER CZ PR,DP
Technická vazba aplikace KNX na Smart Cities Fakulta stavební PR,DP
Technologická řešení malých bazénů Fakulta stavební PR
Tříděný odběr vzorků emisí frakce částic PM10 Fakulta strojní DP
Tříděný odběr vzorků emisí frakce částic PM2,5 Fakulta strojní DP
Tvorba algoritmů pro individuální regulátor LYNX Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Určování polohy PLC Foxtrot pomocí GPS Teco a.s. PR,DP
Úspora energií v systému rekonstrukcí umělého osvětlení budovy Fakulta stavební PR,DP
Větrání bazénové haly Fakulta stavební PR
Větrání rodinného domu Fakulta strojní PR
Vizualizace školicí místnosti pro mobilní zařízení Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vizualizace systémů SAUTER, koncepce navrhování dozorovacích systémů SAUTER CZ PR,DP
Vláknový interferometr pro detekci vibrací UCEEB PR,DP
Vliv historie ozáření na tenkovrstvé fotovoltaické panely Fakulta elektrotechnická PR
Vyhodnocení spotřeby elektrické energie Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vytápění a větrání pasivního rodinného domu Fakulta strojní DP
Vytápění administrativní budovy Fakulta strojní DP
Vytápění luxusní vily se systémy řízení Fakulta strojní DP
Vytápění průmyslové haly s administrativní částí Fakulta strojní DP
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní PR
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní PR
Vytvoření algoritmu detekujícího krizové situace v domácím prostředí UCEEB PR,DP
Vytvoření demonstrační aplikace Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Vytvoření systému sběru a vizualizace provozních dat vzduchotechnické jednotky. UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Využití alternativních zdrojů pro přípravu teplé vody Fakulta stavební PR
Využití OZE v bytovém domě Fakulta strojní DP
Využití sítě IoT v oblasti zdraví UCEEB PR,DP
Využití systému INNCOM v administrativních budovách Honeywell spol. s r.o. PR,DP
Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov PR,DP
Vyvažování teplovodních otopných soustav Fakulta stavební PR
Vývoj externích nástrojů programu Autodesk REVIT pro projektování v BIM SAUTER CZ PR,DP
Vzduchotechnika kuchyně a malé restaurace Fakulta stavební PR
Zpětné využití dešťové vody Fakulta stavební PR
Zpětné využití odpadních vod v bytové a občanské výstavbě Fakulta stavební PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická