Seznam témat projektů

U projektů, které jsou označené jako Volné, nemusí být vždy zaručeno, že jsou skutečně volné. Je potřeba nejprve kontaktovat zadavatele.
Zadavatel: Fakulta stavební
Název projektu Zadavatel Zadáno
Klimatické podmínky v úsporné budově Fakulta stavební Volné
Zpětné využití tepla v úsporné budově Fakulta stavební Volné
Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Volné
Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Volné
Návrh budovy s téměř nulovou spotřebou energie Fakulta stavební Volné
Zadavatel: Schneider Electric CZ, s.r.o.
Název projektu Zadavatel Zadáno
Nástroj pro tvorbu technických specifikací - BMS/MaR systémů Schneider Electric CZ, s.r.o. Volné
Zadavatel: UCEEB
Název projektu Zadavatel Zadáno
Měření intenzity záření pro účely fotovoltaických systémů UCEEB Volné
Rozpoznávání obrazu oblohy pro účely předpovědi počasí UCEEB Volné
Simulace a měření chování mikrosítí UCEEB Volné
Krátkodobá predikce výkonu fotovoltaických systémů UCEEB Volné
Vytvoření algoritmu detekujícího krizové situace v domácím prostředí UCEEB Volné
Zadavatel: Fakulta elektrotechnická
Název projektu Zadavatel Zadáno
Diagnostika PV modulů s využitím odezvy na impuls Fakulta elektrotechnická Volné
Laboratorní termografická měření FV modulů Fakulta elektrotechnická Volné
Diagnostika PV modulů s využitím impedanční spektroskopie Fakulta elektrotechnická Volné
Rovnoměrnost stárnutí PV modulů Fakulta elektrotechnická Volné
Zadavatel: Fakulta strojní
Název projektu Zadavatel Zadáno
Optimalizace tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí u rodiného domu   Fakulta strojní Volné
Stanovení součinitele prostupu tepla termografickou metodou Fakulta strojní Volné
Vytápění administrativní budovy Fakulta strojní Volné
Vytápění rodinného domu Fakulta strojní Volné
Zadavatel: SAUTER CZ
Název projektu Zadavatel Zadáno
Navrhování a projektování systémů SAUTER, koncepce navrhování systémů CASE Suite SAUTER CZ Volné
Systémy SAUTER a integrace systémů třetích stran na platformě BACnet/IP v inteligentní budově SAUTER CZ Volné
Vizualizace systémů SAUTER, koncepce navrhování dozorovacích systémů SAUTER CZ Volné
Vývoj externích nástrojů programu Autodesk REVIT pro projektování v BIM SAUTER CZ Volné
Zadavatel: HDL Automation
Název projektu Zadavatel Zadáno
Použitelnost stmívačů značky HDL na různé typy světelných zátěží HDL Automation Volné
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro HDL Automation Volné
Sběrnice pro inteligentní domovní instalace HDL Buspro – dimenzování napájecích zdrojů a jejich optimalizace HDL Automation Volné