Navigace

Seznam studijních předmětů

Kód předmětu Název studijního předmětu Roč. Sem. Kr.ikona řazení Rozs. Zak. Stud. mat.
2161108 Přenosové jevy 1 1 4 2+1 z, zk PJ
124KPKP Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled 1 1 4 3+0 zk KPKP
124OSIB Osvětlení a akustika 1 1 4 2+0 kz
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 1 1 4 2+1 kz ES1
2152038 Zdroje a přeměny energie 1 1 4 3+1 kz
A5M35ZRI Základy řízení 1 1 4 2+1 kz ZRI
A5M38MEB Měření v budovách 1 1 4 2+1 kz MEB
125EES1 Energetické a ekologické systémy budov 1 1 1 4 2+2 kz EES1
124INBB Integrované navrhování budov 1 1 4 2+1 z, zk INBB
2162035 Alternativní zdroje energie 1 2 4 2+1 kz AZE
125TVPB Teorie vnitřního prostředí budov 1 1 4 2+0 zk TVPB
125MEC Modelování energetického chování budov 1 1 4 1+1 kz MEC
125ESBB Energetické systémy budov 1 1 1 4 2+0 zk ESBB
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 1 1 4 2+0 kz EIBB
125EABI Energetický audit budov 1 2 4 2+0 kz EABI
125ESB Ekologické systémy budov 1 2 4 2+0 kz ESB
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 1 2 4 2+1 z, zk REG
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 1 2 4 2+1 z, zk KPV
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 1 2 4 2+1 z, zk IZS
A5M34ELE Elektronika 1 2 4 3+1 kz ELE
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence 1 2 4 3+1 kz
2162114 Vytápění 1 2 4 2+1 kz VYT
2162115 Vzduchotechnika 1 2 4 2+1 kz VZT
125EES2 Energetické a ekologické systémy budov 2 1 2 4 2+1 kz
A5M14ZSE Základy elektrotechniky 1 2 4 2+1 kz
125ES2 Energetické systémy budov 2 1 2 4 2+2 kz
A5M38SPD Sběr a přenos dat 1 2 4 3+1 kz SPD
A5M16EPD Ekonomika podnikání 1 2 4 2+2 kz
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 1 2 4 3+1 kz
A5M02AKA Akustické aplikace 1 2 4 2+2 kz AKA
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 1 2 4 2+0 zk OZEB
124HKB Hodnocení komplexní kvality budov 1 2 4 2+0 kz
124ST2 Stavební tepelná technika 2 1 2 4 1+1 kz
125OPZ Odběrná plynová zařízení 1 2 4 2+0 kz
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 1 2 4 2+0 kz PBZB
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy 1 2 4 2+2 kz
LATZ Laboratoře TZB 1 2 4 2+0 kz LATZ
A5M13VSO Využití solární energie 1 2 4 1+1 kz VSO
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2 3 4 2+1 z, zk SPV
A5M38SZS Senzory a sítě 2 3 4 2+1 z, zk SZS
2162700 Experimentální metody 1 2 3 4 0+4 kz EXM
2162064 Snižování hluku a vibrací 2 3 4 2+1 kz SHV
A5M16EUE Ekonomika užití energie 2 3 4 3+1 kz
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 2 3 4 3+1 kz FVS
A5M14EPO Elektrické pohony 2 3 4 3+2 kz
2152060 Chladicí technika a tepelná čerpadla 2 3 4 3+1 kz CHTC
2172026 Chladicí technika 2 3 4 2+1 kz
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 2 3 4 1+1 kz BEM
125TECE Technologické celky 2 3 4 2+0 kz TECE
125SYB Systémy budov 2 3 4 4+0 zk
A5M33DSP Databáze, sítě a techniky programování 2 3 4 3+1 kz
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2 3 4 3+1 kz EZS
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 2 3 4 3+1 kz
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2 2 4 2+2 kz BUP
A5M16FIP Finance podniku 2 4 4 3+1 kz
A5M35MAS Modelování a simulace 1 1 4 2+2 kz
124ST1 Stavební tepelná technika 1 1 1 5 2+0 zk ST1
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 1 1 5 2+1 z, zk RPI
A5M99PR1, 125PIB1, 2163033 Projekt 1 1 2 6 0+4 z
A5M99PR2, 125PIB2, 2163034 Projekt 2 2 3 6 0+4 z
ADIP26 Diplomová práce 2 4 26 0+20 z
125DPIB Diplomová práce 2 4 26 0+20 z
2163086 Diplomová práce 2 4 26 0+20 z
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická