Navigace

Seznam studijních předmětů

Kód předmětu Název studijního předmětu Rozs. Zak. Stud. mat.
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2+1 z, zk RPI
124ST1 Stavební tepelná technika 1 2+0 zk ST1
2161108 Přenosové jevy 2+1 z, zk PJ
124KPKP Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled 3+0 zk KPKP
124OSIB Osvětlení a akustika 2+0 kz
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 2+1 kz ES1
2152038 Zdroje a přeměny energie 3+1 kz
125MEC Modelování energetického chování budov 1+1 kz MEC
125ESBB Energetické systémy budov 1 2+0 zk ESBB
124INBB Integrované navrhování budov 2+1 z, zk INBB
A5M38MEB Měření v budovách 2+1 kz MEB
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2+0 kz EIBB
A5M35ZRI Základy řízení 2+1 kz ZRI
A5M35MAS Modelování a simulace 2+2 kz
125TVPB Teorie vnitřního prostředí budov 2+0 zk TVPB
125EES1 Energetické a ekologické systémy budov 1 2+2 kz EES1
A5M99PR1, 125PIB1, 2163033 Projekt 1 0+4 z
A5M33IZS Informační a znalostní systémy 2+1 z, zk IZS
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2+1 z, zk KPV
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2+1 z, zk REG
125ESB Ekologické systémy budov 2+0 kz ESB
125EABI Energetický audit budov 2+0 kz EABI
A5M38SPD Sběr a přenos dat 3+1 kz SPD
A5M34ELE Elektronika 3+1 kz ELE
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2+2 kz BUP
A5M14ZSE Základy elektrotechniky 2+1 kz
A5M02AKA Akustické aplikace 2+2 kz AKA
2162115 Vzduchotechnika 2+1 kz VZT
2162114 Vytápění 2+1 kz VYT
2162035 Alternativní zdroje energie 2+1 kz AZE
125PBZB Požárně bezpečnostní zařízení 2+0 kz PBZB
125OZEB Obnovitelné zdroje energie 2+0 zk OZEB
124ST2 Stavební tepelná technika 2 1+1 kz
LATZ Laboratoře TZB 2+0 kz LATZ
A5M35DRS Distribuované řídicí systémy 2+2 kz
A5M33UIP Pokročilá umělá inteligence 3+1 kz
A5M16EPD Ekonomika podnikání 2+2 kz
A5M13VSO Využití solární energie 1+1 kz VSO
A5M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 3+1 kz
125OPZ Odběrná plynová zařízení 2+0 kz
125ES2 Energetické systémy budov 2 2+2 kz
125EES2 Energetické a ekologické systémy budov 2 2+1 kz
124HKB Hodnocení komplexní kvality budov 2+0 kz
A5M99PR2, 125PIB2, 2163034 Projekt 2 0+4 z
A5M38SZS Senzory a sítě 2+1 z, zk SZS
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2+1 z, zk SPV
2162700 Experimentální metody 1 0+4 kz EXM
125TECE Technologické celky 2+0 kz TECE
125SYB Systémy budov 4+0 zk
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1+1 kz BEM
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3+1 kz EZS
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3+1 kz
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3+1 kz
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3+1 kz FVS
2162064 Snižování hluku a vibrací 2+1 kz SHV
2152060 Chladicí technika a tepelná čerpadla 3+1 kz CHTC
A5M33DSP Databáze, sítě a techniky programování 3+1 kz
A5M14EPO Elektrické pohony 3+2 kz
2172026 Chladicí technika 2+1 kz
ADIP26 Diplomová práce 0+20 z
2163086 Diplomová práce 0+20 z
125DPIB Diplomová práce 0+20 z
A5M16FIP Finance podniku 3+1 kz
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická