Navigace

Projekt

Název projektu: 
Posouzení rekuperačního výměníku v různých provozních stavech
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

Cílem práce je provést porovnání různých metod, které umožňují posuzovat účinnost provozu výměníků pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. Student si udělá přehled možných postupů a posoudí jejich využitelnost pro hlavní kategorie výměníků zpětného získávání tepla. Na změřených datech provede porovnání a vyhodnocení jejich výsledků.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. - daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická