Navigace

Projekt

Název projektu: 
Sběr a analýza klimatických dat
Zadavatel: 
Fakulta stavební
Podrobné informace: 

Cílem práce je vytvořit systém pro sběr a analýzu klimatických dat. Systém může být dále využit pro řízení provozu zařízení TZB v energeticky úsporných budovách. Obsahem práce je výběr vhodného způsobu získávání, přenosu a ukládání dat, dále pak určení vlivu klimatických dat na provoz budovy.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.- michal.kabrhel@fsv.cvut.cz
Typ: 
PR
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická