Navigace

Přihlášení do systému

Pro přihlášení potřebujete znát Vaše uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno je shodné s uživatelským jménem, které používáte např. pro přihlášení do KOSu. Pokud se přihlašuje do systému poprvé, heslo získáte na přihlašovací stránce, kde je záložka "Zaslat nové heslo". Zde vyplníte Vaše uživatelské jméno nebo e-mail. adresu. V zápětí Vám přijde e-mail, kde je jednorázový odkaz na změnu hesla do systému IB.

 

Pozor : Pokud zadáváte e-mail adresu, musite zadat pouze e-mailovou adresu, kterou máte zadanou v systému IB. V případě jakýchkoliv problémů se prosím obraťte na Ing. Mlejnka.

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická