Navigace

Projekt

Název projektu: 
Modul napájení PLC Foxtrot z alternativních zdrojů
Zadavatel: 
Teco a.s.
Podrobné informace: 

  • Proveďte analýzu možností napájení systému domácí automatizace s Foxtrotem z alternativních zdrojů – solární energie a větrná.
  • Navrhněte řízený napájecí modul 24/27.2V DC kombinující napájení z FV článků a z generátorů poháněném větrnou energií, případně z dalších zdrojů se zálohovacími akumulátory.
  • Proveďte základní rozbor nutné koordinace více zdrojů a optimalizaci provozu nabíjení a vybíjení akumulátorů.
  • Sestavte metodiku výpočtu kapacit FV článků, akumulátorů a velkosti věrného generátoru dle velikosti zátěže a statistických map slunečního záření a větru minimálně pro Evropu.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jindřich Kubec (kubec@tecomat.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická