Navigace

Projekt

Název projektu: 
Integrovaný poplachový systém chytrého domu
Zadavatel: 
Teco a.s.
Podrobné informace: 

  • Proveďte rešerši stávajících norem, pravidel a zvyklostí při realizaci poplachových systémů, které jsou součástí velkých administrativních budov a podobných objektů
  • Proveďte rešerši současných možností prvků tzv. chytrých instalací od různých dodavatelů resp. řešení různých systémů – sběrnicových, bezdrátových, centrálních, distribuovaných
  • Proveďte rešerši dosavadních „služeb“ a funkcí, které poskytují pulty centrální ochrany, soukromé či státem organizované včetně integrovaných záchranných systémů.
  • Proveďte návrh a optimalizaci poplachového systémů pro rodinný dům, který zahrnuje klasickou zabezpečovací signalizaci, požární signalizaci, napojení na PCO, informování majitele o stavu.
  • Proveďte rozbor možností rozšíření služeb PCO pro vzdálený dohled nad domem jako celkem (kontrola mimořádných stavů např. v regulaci apod.)

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jindřich Kubec (kubec@tecomat.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 7. 11. 2017
Vloženo: 31. 8. 2017
Vloženo: 14. 6. 2017

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická