Navigace

Projekt

Název projektu: 
Facility management a dálková správa objektů s Foxtrot/Reliance
Zadavatel: 
Teco a.s.
Podrobné informace: 

  • Proveďte rešerši současných přístupů organizací zabývajících se Facility managementem k technickému zařízení budov, jejich priorit, potřeb a jejich přístupu k využití informací, které poskytují již instalovaná zařízení ve spravovaných objektech.
  • Navrhněte systém dálkové správy TZB a energetického managementu pro organizaci zabývající se Facility managementem. Pro tento účel se seznamte s vlastnostmi a možnostmi dvojice systémů Reliance/Foxtrot
  • Navrhněte web portál integrující všechny požadavky Facility managementu (statické i dynamické) a zároveň všechny možnosti systému Foxtrot do jedné parametrizovatelné aplikace.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jaromír Klaban (klaban@tecomat.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická