Navigace

Projekt

Název projektu: 
Komplexní využití předpovědi počasí pro řízení úspor v budovách
Zadavatel: 
Teco a.s.
Podrobné informace: 

  • Proveďte studii všech možností, které může využít komplexně řízený tzv. chytrý dům pro úsporu energie při znalosti předpovědi počasí, výhledu spínání nízkého a vysokého tarifu.
  • Proveďte úvahu, které další předvídatelné veličiny dostupné např. přes internet by bylo možno využít.
  • Proveďte rešerši s hodnocením kvality předpovědí několika internetových serverů resp. předpovědních modelů. Na několika objektech/lokalitách proveďte korelaci kvality předpovědi počasí z různých serverů pro  předpovědi <12hod, <24hod
  • Pro všechny automatizační a řídicí úlohy i případné modelování využijte systém Tecomat Foxtrot.
  • Proveďte kvantifikaci potenciálních úspor, které lze využitím předpovědí dosáhnout.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jaromír Klaban (klaban@tecomat.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická