Navigace

Projekt

Název projektu: 
Návrhový systém pro zjištění a kvantifikaci požadavků na řídicí systém inteligentního domu
Zadavatel: 
Teco a.s.
Podrobné informace: 

  • Navrhněte postup pro komplexní analýzu požadavků investora na řídicí systém inteligentního domu
  • Navrhněte pracovní sešit/ v záznamník papírové podobě, který bude vodítkem projektanta pro diskusi s investorem nad jeho požadavky.
  • Převeďte tento postup do interaktivní podoby – web stránky, aplikace pro PC nebo tablet a/nebo do tabulky Excel
  • Navrhněte převod zjištěných požadavků do podoby seznamu komponent – čidel, vstupně/výstupních jednotek, centrálních, komunikačních a audiovizuálních modulů, potřebných pro realizaci.
  • V práci jako cílový řídicí systému použijte Tecomat Foxtrot a sortiment jeho periferií.

Zadáno: 
Volné
Vedoucí: 
Ing. Jaromír Klaban (klaban@tecomat.cz)
Typ: 
PR,DP
Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická