Navigace

Seminář - Budova, energie a životní prostředí, nakládání se zdroji a odpady, energetické toky v budov

UCEEB v rámci projektu EURL3A pořádá 17. a 31. 10. 2013 v 16:00 v místnosti D1122 (fakulta stavební) odborný seminář a studentský workshop na téma: „Budova, energie a životní prostředí, nakládání se zdroji a odpady, energetické toky v budově

 

Tvorba koncepčního návrhu stavby je klíčovou fází o vlivňující její kvalitu z hlediska architektonického, provozního, konstrukčního, i z hlediska zajištění kvality vnitřního prostředí a v neposlední řadě z hlediska ekonomické

udržitelnosti a to z pohledu investičních i provozních nákladů. Cílem úvodního semináře je zrekapitulovat odlišné a často protichůdné požadavky na budovy a přistup prezentovat na dvou vybraných příkladech z praxe.

 

Odborný seminář 17. 10. 15:30

• prof. Jan Tywoniak, ČVUT FSv: Energetické toky v budovách, energetické zdroje a potřeby v budovách, odpadní energie, nakládání se zdroji a odpady.

• Ing. Ondřej Hlaváček, Techorg: Energetický koncept administrativní budovy Centrum NNO Údolní, Brno

• Ing. Jiří Tencar, Ph.D., Ecoten: X-LOFT – Environmentální optimalizace návrhu bytového domu s využitím nástroje SBToolCZ

 

Studentský workshop 31. 10. 2013, 15:30:

Prezentace studentů ČVUT, diskuze se zástupci průmyslu

 

Odborný seminář se koná v budově Technické menzy ČVUT, Jugoslávských partyzánů 5, Praha 6, místnost 347b, je veřejně přístupný, registrace není nutná. Pro více informací pište na info@uceeb.cz

Loga sponzor - OPPA, Praha, EU

Aktuality

Vloženo: 20. 2. 2018

©2009 - 2016 Katedra měření, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická